aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag van de Veertig dagen, 27 maart 2011
Exodus 17,1-7
Inleiding
Vertaling
1De gehele gemeenschap van de kinderen van Israël brak op uit de Sin-Woestijn
ze braken steeds weer op1
op bevel van JHWH.
Ze zetten hun legerkamp op in Refidim
maar er was geen water om te drinken voor het volk.
2Het volk begon met Mozes te ruziën.
Ze zeiden:
Geef ons water
zodat we te drinken hebben
maar Mozes zei tegen hen:
Wat hebben jullie met mij te ruziën
Wat dagen jullie JHWH uit!
3Toen het volk daar naar water smachtte
morde het volk tegen Mozes en zei:
Waarom eigenlijk heb je ons laten opgaan2 uit Egypte?
Om mij van dorst te laten sterven
met mijn kinderen en mijn vee?3
4Toen schreeuwde Mozes [het uit] tot JHWH:
Wat moet ik met dit volk doen?
Nog even en ze stenigen me!
5Maar JHWH zei tot Mozes:
Trek voor het volk uit
en neem enigen van de oudsten van Israël met je mee.
En je stok, waarmee je op de Nijl geslagen hebt,
neem [die] in je hand en ga [op weg].
6Kijk, ik ga daar voor je op de rots bij de Horeb staan
Dan moet jij op de rots slaan
en er zal water uit tevoorschijn komen
zodat het volk te drinken heeft.
Zo deed Mozes voor de ogen van de oudsten van Israël.
7Hij gaf die plaats de naam Massa en Meriba – uitdaging en ruzie
omdat de Israëlieten geruzied en JHWH uitgedaagd hadden
door te zeggen: Is JHWH in ons midden of niet?

Noten
1Letterlijk: ‘volgens hun opbreekplaatsen’
2Hier wordt niet het werkwoord j-ts-’, ‘uittrekken’ gebruikt, maar `lh, ‘omhoog gaan’, ‘opgaan’
3MT heeft hier enkelvoud. Oude vertalingen, waaronder LXX, hebben hier ‘ons’. Ik geef de voorkeur aan MT vanwege de levendigheid.
Afdrukken | vertaling door evert | bij Derde zondag van de Veertig dagen
Laatste wijziging 10 Mar 2011 15:03:52
Reacties:
joepdubbink: wij - ik? [2011-03-09 13:24:20]
Het lijkt mij, dat de verandering van wij naar ik (MT) absoluut exegetisch relevant is. Het idee van een gezamenlijk project is weg, werkelijk tekort werpt de mens terug op zijn eigen overleven (ik) en dan eventueel zijn naaste omgeving. De zin van de hele Exodus staat dus op het spel.

Andere vertalingen: Ex. 17,1-7 [OT-alt] , Ex. 17,1-7 [OT-alt] , Ex. 17,1-7 [OT] , Ex. 17,1-7 [OT] , Ex. 17,1-7 [OT] , Ex. 17,1-7 [OT]
Exegeses: Ex. 17,1-7 [OT] Is God nu bij ons of niet?

Derde zondag van de Veertig dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 17,1-7 [OT]
Joh. 4,39-42 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 146; Colofon