aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Aswoensdag, 9 maart 2011
Joël 2,12-19
Vertaling
12Maar ook nu — godsspraak van JHWH
keer terug tot mij met heel je hart,
vastend, treurend en rouwend.
13Scheur je hart, en niet je kleren
en keer terug naar JHWH, je god.
Voorwaar, genadig en barmhartig is hij,
terughoudend in zijn toorn en vol solidariteit.
Hij betreurt het kwaad.
14Wie weet, zal hij erop terugkomen,
het betreuren
en een zegen achter zich laten resteren,
een spijsoffer, een plengoffer voor JHWH, jullie god.
15Blaas de sjofar in Sion,
heilig een vasten,
roep op tot een plechtige samenkomst.
16Verzamel het volk,
heilig de gemeenschap.
Breng de oudsten bijeen
en verzamel de kinderen die nog gezoogd worden.
Laat de bruidegom zijn kamer uitkomen,
de bruid uit haar bruidsvertrek.
17En tussen de voorhal en het altaar:
laat de priesters treuren,
— zij die aangesteld zijn voor JHWH
en zeggen:
Spaar toch JHWH, uw volk
en geef uw erfdeel niet over aan de smaad
van het heersen der heidenen over hen.
Waarom zou men zeggen onder de volken:
Waar is hun god?
18JHWH zal het opnemen voor zijn land
en mededogen hebben met zijn volk.
19JHWH zal antwoorden en tot zijn volk zeggen:
Hier ben ik, die jullie koren, most en olijfolie zend.
Je zult je eraan verzadigen
En ik zal jullie niet nog eens overgeven
aan de smaad onder de heidenen.
Afdrukken | vertaling door siebert-hommes | bij Aswoensdag
Laatste wijziging 17 Feb 2011 22:07:37
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joël 2,12-19 [OT] , Joël 2,12-19 [OT] , Joël 2,12-19 [OT] , Joël 2,12-19 [OT]

Aswoensdag - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 6,1-6 [Evangelie]
Joël 2,12-19 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 619; Colofon