Warning: Undefined variable $sp in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/index.php on line 2474 Schriftlezing - Site voor bijbelvertalers
aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Negende zondag na Epifanie, 6 maart 2011
Matteüs 7,13-29
Inleiding
het kennen van de vruchten
Vertaling
13Komt binnen door de smalle poort,
want wijd is de poort en breed is de weg
die leidt naar de vernietiging,
en velen zijn er die daarlangs binnenkomen,
14want smal is de poort en nauw de weg die leidt naar het leven,
en weinigen zijn er die haar vinden.
15Weest op je hoede voor de leugenprofeten
die tot jullie komen in schaapskleren,
maar van binnen zijn ze roofzuchtige wolven.
16Aan hun vruchten zul je hen herkennen:
men plukt toch van de doornstruik geen druiven of van distels vijgen?
17Zo brengt elke goede boom gave vruchten voort,
maar de rotte boom brengt slechte vruchten voort.
18Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen,
en een rotte boom kan geen gave vruchten voortbrengen.
19Elke boom die geen gave vruchten voortbrengt wordt omgehakt
en in het vuur geworpen.
20Daarom dus:
aan hun vruchten zul je hen herkennen.
21Niet iedereen die zegt tegen mij:
Heer, Heer!,
zal binnenkomen in het koninkrijk der hemelen,
maar die doet de wil van mijn vader,
die in de hemelen is.
22Velen zullen tot mij zeggen op die dag:
Heer, Heer!,
profeteerden wij niet in jouw naam?,
en wierpen wij niet in jouw naam demonen uit?,
en deden wij niet in jouw naam vele machtige dingen?
23Dan zal ik verklaren tegenover hen:
ik heb jullie nooit gekend.
Wijkt uit, weg van mij, werkers der wetteloosheid.1
24Iedereen nu die deze woorden van mij hoort
en ze doet zal lijken op een verstandig man
die bouwt zijn huis op de rots:
25de regen daalt neer
en de stromen komen
en de stormen waaien
en zij vallen aan op dat huis,
maar het valt niet,
want het is gegrondvest op de rots.
26Maar iedere hoorder van deze woorden van mij
die er geen dader van is
zal lijken op een dwaze man
die zijn huis bouwt op het zand:
27de regen daalt neer
en de stromen komen
en de stormen waaien
en ze stoten op dat huis,
en het valt en zijn val is groot. (Naardense Bijbel: een grote bouwval)
28Het geschiedde toen Jezus deze woorden beëindigde
dat de scharen uitzinnig waren over zijn leer,
29want hij leerde hen als gezaghebbende
en niet als hun schriftgeleerden.
Noten
1Ps. 6:9
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij Negende zondag na Epifanie
Laatste wijziging 8 Oct 2017 12:42:20
Reacties:
Machteld: een paar opmerkingen [2011-02-21 15:47:21]
Vs. 13 vernietiging of ondergang, verderf?
vs. 16 Herkennen; eenvoudiger en duidelijker lijkt mij: kennen. Zie ook vs. 20
vs. 22 Liever met 'kracht' dan met 'macht' vertalen
vs. 23 Wetteloosheid heeft ook andere connotaties. Is 'niet-Tora' een idee?
vs. 24 zinsconstructie liever: 'die zijn huis bouwt', zoals ook in vs. 26
vs. 25 om iets van het woordje 'wind' te horen is wellicht 'stormwind' te gebruiken
vs. 26 'hoorder'. Liever het participium laten klinken: 'die deze woorden van mij hoort en ze niet doet. "Dader' heeft een andere — negatieve — betekenis in ons taalveld.
vs. 28 didachè liever met 'onderricht' vertalen dan met 'leer; zo ook vs. 29


Andere vertalingen: Mat. 7,15-21 [Evangelie] , Mat. 7,7-28 [Evangelie]

Negende zondag na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 7,13-29 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 177; Colofon