aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Septuagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Achtste zondag na Epifanie, 27 februari 2011
Matteüs 6,24-34
Inleiding
Zorgen om morgen
Vertaling
24Niemand kan twee heren dienen;
want hij zal of de ene haten
en de ander liefhebben
of zich aan de ene vasthouden1
en de ander verachten.
Je kunt niet God dienen èn Mammon.
25Daarom zeg ik jullie:
wees niet bezorgd over je leven2
over wat je zal eten
noch over je lichaam
wat je aan zult trekken.
Is niet het leven meer dan het voedsel
en het lichaam dan de kleding?
26Kijk naar de vogels van de hemel:
zij zaaien niet en oogsten niet
en verzamelen niet in schuren,
en uw hemelse vader voedt ze;
onderscheiden jullie je niet zeer van hen?
27Wie van jullie kan door bezorgd te zijn
één el aan zijn lengte3 toevoegen?
28En wat maken jullie je bezorgd over kleding?
Leer van de veldlelies, hoe zij groeien:
zij matten zich niet af, noch spinnen;
29Ik zeg jullie:
zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid
was niet gekleed als één van deze.
30Maar als God het veldgras dat er vandaag is
en morgen in een oven wordt gegooid
zo aankleedt, hoeveel te meer dan jullie, kleingelovigen!4
31Maak je dan niet bezorgd, zeggend:
wat zullen we eten?
of: wat zullen we drinken?
of: wat zullen we omdoen?
32Want naar al deze dingen zoeken de volkeren5 ;
jullie hemelse vader weet immers
dat je dit alles nodig hebt.
33Maar zoek eerst het koninkrijk
en zijn gerechtigheid,
en dat alles zal u erbij gegeven worden6 .
34Maak je dan niet bezorgd over morgen
want morgen zal zich over zichzelf bezorgd maken;
de dag heeft genoeg aan haar eigen moeite.7
Noten
1ἀντέχομαι: zich bekommeren om, zich vasthouden aan
2ψυχή: ziel, geest, vgl het Hebr. נֶפֶשׁ, dat levende ziel, leven betekent
3Lichaamslengte, maar ook levenslengte, levensduur
4liever nog: jullie die klein van vertrouwen zijn!
5nl. de גֹּוי‎,goijiem
6προστίθημι: lett. toevoegen
7κακία: 'kwaad' in de zin van: zorg, leed, nood, pijn, last
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Achtste zondag na Epifanie
Laatste wijziging 24 Oct 2020 17:44:06
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 6,24-34 [Evangelie] , Mat. 6,24-34 [Luthers leesrooster]

Achtste zondag na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 49,13-18 [OT]
1Kor. 4,1-16 [Epistel]
Mat. 6,24-34 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 261; Colofon