aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Achtste zondag na Epifanie, 27 februari 2011
Jesaja 49,13-18
Vertaling
13Jubel, jullie hemelen
juich, aarde
breek uit in gejubel, jullie bergen!
Want JHWH troost zijn volk
hij erbarmt zich over zijn neergebogenen.

14Sion zegt: ‘JHWH heeft mij verlaten.
Mijn Heer heeft  mij vergeten!’
15Zou een vrouw haar baby vergeten
of zich niet erbarmen over het kind uit haar lijf?
Ook al zouden zij die  vergeten
ik zal jou niet vergeten!  
16Ja, ik heb je op [mijn] handpalmen gegrift
je muren1 staan mij steeds voor ogen.
17Je kinderen komen al aanrennen
je vernielers, je verwoesters trekken weg uit jou .
18Hef je ogen op naar rondom
en zie hoe ze allemaal verzameld  naar je toekomen!
Zowaar ik leef
— godsspraak van JHWH
ja, allemaal doe je ze als een sieraad aan
je bindt ze om als een bruid.
Noten
1Muren als pars pro toto  voor Jeruzalem = Vrouwe Sion (vs 14)
Afdrukken | vertaling door kad | bij Achtste zondag na Epifanie
Laatste wijziging 6 Jan 2011 22:27:56
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 49,13-18 [OT] , Jes. 49,13-18 [OT] , Jes. 49,13-18 [OT]

Achtste zondag na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 49,13-18 [OT]
1Kor. 4,1-16 [Epistel]
Mat. 6,24-34 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 554; Colofon