aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zevende zondag na Epifanie, 20 februari 2011
1 Korintiërs 4,6-21
Vertaling
6deze dingen, broeders en zusters, heb ik toegepast
op mezelf en Apollos,
vanwege jullie,
opdat jullie door ons zouden leren,
niet meer te zijn
dan wat beschreven is,
dat jullie je niet tegenover elkaar opblazen,
de één boven de ander.
7Immers wie ben je om je te willen onderscheiden?
Wat heb je, dat je niet hebt ontvangen,
en als je het hebt ontvangen,
wat roem je dan,
alsof het niet ontvangen was?
8Reeds zijn jullie verzadigd,
al rijk geworden.
Zonder ons zijn jullie koningen geworden.
mochten jullie maar koningen zijn
dan zouden wij met jullie heersen.
9Volgens mij immers
heeft God ons, de laatste gezondenen, aangewezen
als ter dood verwezenen,
want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld,  
zowel voor engelen als mensen.
10Wij zijn dwazen vanwege Christus,
jullie evenwel verstandigen in Christus,
wij zwakken,
jullie echter sterken,
jullie eerbaren,
wij onwaardigen.
11Tot op dit ogenblik
lijden we honger en dorst,
zijn we amper gekleed,
worden we mishandeld,
zijn we zonder vast verblijf
12en doen we moeite
om eigenhandig te werken.
Terwijl we beschimpt worden, zegenen we,
13worden we vervolgd, we dulden het,  
worden we belasterd, wij bemoedigen,
als uitvaagsel van de wereld zijn wij geworden,
voetveeg voor allen tot op dit moment.

14Niet om jullie te beschamen, schrijf ik deze dingen,
maar als mijn geliefde kinderen
wil ik jullie vermanen,
15want ook al zouden jullie duizenden opvoeders hebben in Christus,
toch niet vele vaders.
Want in Christus Jezus, door het evangelie,
heb ik jullie verwekt.
16Ik moedig jullie dus aan mijn navolgers te worden.
17Juist om die reden heb ik Timotheus tot jullie gezonden,
hij is mijn geliefd en betrouwbaar kind in de Heer,
die zal jullie herinneren aan mijn wegen in Christus,
zoals ik overal in alle gemeenten leer.
18Wellicht, omdat ik niet tot jullie gekomen ben,
zijn sommigen opgeblazen geworden.
19Ik zal evenwel spoedig naar jullie toe komen,
indien de Heer het wil,
en dan zal ik me niet kenbaar maken,
met het woord van opgeblazenen,
maar door kracht.
20Want het koninkrijk van God
bestaat niet uit woorden,
maar in kracht.
21Wat willen jullie dan?
Moet ik tot jullie komen met de roede,
of in liefde,
met een toch zachtmoedige geest?
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Zevende zondag na Epifanie
Laatste wijziging 28 Jan 2021 19:40:47
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 4,1-16 [Epistel] , 1Kor. 4,1-16 [Epistel] , 1Kor. 4,1-16 [NT-alt]

Zevende zondag na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 22,21-27 [OT]
Mat. 5,33-48 [Evangelie]
1Kor. 4,6-21 [NT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 110; Colofon