aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Exodus 22,21-27
21Een vreemdeling zul je niet verdrukken
je zult hem niet kwellen
want vreemdelingen zijn jullie geweest in het land Egypte.
22Geen enkele weduwe of wees zul je onderdrukken.
23Als je die toch onderdrukt
en als die het uitschreeuwt tot mij
dan zal ik werkelijk gehoor geven aan hun1 1 geschreeuw
24en mijn toorn zal ontbranden
en ik zal jullie ombrengen met het zwaard.
Dan zijn jullie vrouwen weduwen
en jullie kinderen wezen!
25Als jullie geld uitlenen aan [mensen van] mijn volk
aan de ellendige naast jullie
dan mag je tegenover hen niet als schuldeiser optreden
je mag hem geen rente opleggen.
26Als je de mantel van je naaste als pand meent te moeten nemen
dan moet je die voor zonsondergang bij hem terug bezorgen.
27Die is immers zijn enige dek
– zijn mantel voor zijn huid –
Waarin moet hij zich anders te slapen leggen?
Zeker, als hij tot mij schreeuwt
zal ik hem gehoor geven
want ík ben genadig.
Noten
1Suffix masc. sing. – de weduwe of de wees; vandaar 'hun'.

Afdrukken | vertaling door kad | bij Zevende zondag na Epifanie
Laatste wijziging 7 Jan 2011 20:18:50
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 254 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 625; Colofon