aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zesde zondag na Epifanie, 13 februari 2011
1 Korintiërs 4,1-5
Inleiding
Laat het oordeel aan de Eeuwige!
Vertaling
1Zo moet een mens ons beschouwen:
als helpers van Christus
en als beheerders van Gods geheimenissen.
2Hierbij wordt er verder bij die beheerders alleen verlangd
dat iemand betrouwbaar blijkt te zijn.  
3Voor mij betekent het heel weinig
hoe ik door jullie beoordeeld word
of door een menselijke dag.
Maar ik beoordeel mijzelf ook niet,
4want ik ben mezelf nergens van1 bewust –
maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd:
het is de Heer die mij beoordeelt...
5Dus: oordeel niet vóór de tijd,
totdat de Heer gekomen is,
hij zal ook aan het licht brengen
wat verborgen is in het duister,
hij zal de overleggingen van de harten2 duidelijk maken;
en dán zal aan iedereen de lof toekomen
van Godswege3 .
Noten
1NBV vult in: ‘kwaad’
2jammer dat dit woord in de NBV is weggevallen
3de NBV maakt hier plat een actieve zegswijze van
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Zesde zondag na Epifanie
Laatste wijziging 31 Jan 2011 14:42:54
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 4,1-16 [Epistel] , 1Kor. 4,1-16 [Epistel] , 1Kor. 4,1-5 [Epistel] , 1Kor. 4,1-16 [NT-alt]

Zesde zondag na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 30,15-20 [OT]
Mat. 5,17-26 [Evangelie]
1Kor. 3,18-23 [NT-alt]
1Kor. 4,1-5 [NT-alt]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 319; Colofon