aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zesde zondag na Epifanie, 13 februari 2011
1 Korintiërs 3,18-23
Inleiding
Weer: wijs is dwaas
Vertaling
18Laat niemand zichzelf bedriegen:
als iemand bij jullie meent wijs te zijn in deze eeuw1 ,
laat hij dan dwaas worden om wijs te worden.
19Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God.
Want er staat geschreven:
Die de wijzen vangt in hun sluwheid (Job 5, 12v.);
20en weer:
JHWH kent de overleggingen van de wijzen –
ze zijn leeg2 . (Ps. 94, 11)
21Dus: laat niemand zich beroemen op mensen,
want alles is van jullie —
22hetzij Paulus, Apollos of Kefas,
hetzij wereld, leven of dood,
hetzij het bestaande of het komende:
alles is van jullie,
23maar jullie zijn van Christus,
en Christus van God.
Noten
1niet ‘wereld’ (NBV)
2NBV te praterig
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Zesde zondag na Epifanie
Laatste wijziging 31 Jan 2011 14:42:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 3,16-23 [Epistel] , 1Kor. 3,16-23 [NT-alt] De tempel van God zijn jullie

Zesde zondag na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 30,15-20 [OT]
Mat. 5,17-26 [Evangelie]
1Kor. 3,18-23 [NT-alt]
1Kor. 4,1-5 [NT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 146; Colofon