aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Septuagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zesde zondag na Epifanie, 13 februari 2011
Matteüs 5,17-26
De wet tot echte gelding brengen
Inleiding
Wat Jezus zegt, lijkt soms de Wet te relativeren, maar maakt hij duidelijk, het gaat erom om de geest van de wet te laten uitkomen in je daden.
Vertaling
Mattheüs 5:17-26

17 Meen niet dat ik gekomen ben
om de wet te ontbinden,
of de profeten.
Ik kwam niet om te ontbinden
maar om te vervullen.
18 Want voorwaar, zeg ik jullie,
totdat de hemel voorbijgaat
en de aarde,
zal er niet één jota
of één streekje uit de wet voorbijgaan,
totdat dit alles gebeurd zal zijn.
19 Wie dus één van de kleinste van deze geboden loslaat
en zo de mensen onderwijst,
die zal een van de kleinsten in het koninkrijk van de hemelen genoemd worden;
maar wie ze doet en onderwijst,
die zal groot genoemd worden in het koninkrijk van de hemelen.
20 Want ik zeg jullie
dat als jullie gerechtigheid niet overvloedig is,
meer dan die van de schriftgeleerden en farizeeën,
jullie zeker niet in het koninkrijk van de hemelen binnenkomen.
21 Jullie hebben gehoord dat tot de ouden1
is gezegd: gij zult niet doodslaan;
maar wie toch doodslaat, zal voor het gericht2   schuldig zijn.
22 Ik zeg jullie dat ieder die zich boos maakt op zijn broer,
schuldig3 is onder het gericht,
en wie ‘leeghoofd’ zegt tegen zijn broer,
zal schuldig zijn voor het Sanhedrin,
wie ‘dwaas’ zegt, zal schuldig zijn aan de hel van vuur.
23 Wanneer je dan je gave brengt naar het altaar,
en daar herinner je je
dat je broer iets tegen je heeft,
24 laat dan je gave daar voor4 het altaar
en ga eerst heen
om je te verzoenen met je broer
en kom dan je gave brengen.
25 Wees haastig om vriendelijk te denken over je tegenstander,
terwijl je nog met hem op de weg bent,
anders levert je tegenstander je over aan het rechter,
en de rechter aan de knecht
en dan word je in de gevangenis geworpen,
26 Voorwaar, zeg ik je, je zult er zeker niet uitkomen,
totdat je de laatste cent5 hebt terugbetaald.
Noten
1Heel mooi zoals Oussoren vertaalt: aartsvaders, maar ‘ouden’ is letterlijker.
2In het Grieks: crisis. Hier gekozen voor ‘gericht”, maar ‘oordeel’ is ook een mogelijkheid.
3Letterlijk staat het er zo! Maar heel aardig geeft de Leidse Vertaling weer: een vonnis van het gericht heeft verdiend.
4voor het aangezicht van, tegenover
5Letterlijk: penning. Oussoren: kwartje.
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij Zesde zondag na Epifanie
Laatste wijziging 5 Feb 2011 14:50:52
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 5,20-26 [Evangelie] , Mat. 5,17-26 [Evangelie]

Zesde zondag na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 30,15-20 [OT]
Mat. 5,17-26 [Evangelie]
1Kor. 3,18-23 [NT-alt]
1Kor. 4,1-5 [NT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 97; Colofon