aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vijfde zondag na Epifanie, 6 februari 2011
Jesaja 43,9-12
Vertaling
8Laat aantreden
het blinde volk1 dat [toch] over ogen beschikt
doven, die [toch] oren hebben
9[Nu] zijn alle naties samen bijeen
en verzameld alle volkeren.
Wie onder hen (hun goden) zou er zoiets (tevoren) verkondigd hebben2
zou ons [iets uit] het vroegere [gebeuren] te horen hebben gegeven?
Laat ze hun getuigen leveren
om hun recht [van spreken] te bewijzen
zodat men het hoort en zegt: 'Het is waar'.
10Jullie zijn mijn getuigen
— godsspraak van JHWH
mijn knecht die ik heb verkoren
opdat jullie [mij] erkennen
op mij vertrouwen
en begrijpen dat ik het ben (die zoiets deed).
Vóór mij werd er geen godheid gevormd
en na mij zal er geen zijn.
11Ik, ik ben JHWH
buiten mij is er geen bevrijder.
12Ik ben het die het heeft verkondigd
die bevrijding bracht
die het liet horen
geen vreemde (godheid) onder jullie.
Jullie zijn mijn getuigen
— godsspraak van JHWH
en ik ben de godheid.
13Ook van heden af aan ben ik het.
En er is er geen die ontrukt aan mijn hand.
Ik ben aan het werk!
Wie zou het keren?
Noten
1Nml. Israël, dat in de vergadering van de volken in het vervolg de oog— en oorgetuige van JHWH moet zijn. De kwestie van het who is who is op het eerste gehoor van de tekst niet duidelijk. Vandaar de toevoegingen voor het lezen tussen ronde haken. Voor het schema van deze `getuigenbijeenkomst' zie: W. Beuken, Jesaja 2b [POT] 170, [verkort:]
8 Oproep om Israël in de vergadering van de volken te laten aantreden. 9  Constatering dat alle volken bijeen zijn. Rechtsvraag: Welke godheid deed zoiets; een gebeuren (in het verleden) van tevoren verkondigen, dat zich vervolgens ook voltrok ? 10-12 Israël tot getuige benoemd: Inderdaad, het was JHWH die dat deed! 13 Ook in de toekomst zal hij dat doen.
2In vers 9 (vgl. 12) wordt het woord 'goden' vermeden om alle nadruk op de volken te laten vallen.
Afdrukken | vertaling door kad | bij Vijfde zondag na Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:41:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 43,8-13 [OT] , Jes. 43,1-13 [OT-alt] , Jes. 43,9-12 [OT] , Jes. 43,1-12 [OT]

Vijfde zondag na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 43,9-12 [OT]
Mat. 5,13-16 [Evangelie]
1Kor. 3,1-17 [NT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1951; Colofon