aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vierde zondag na Epifanie, 30 januari 2011
Matteüs 5,1-12
Bergrede
Inleiding
De armen van geest...
Vertaling
1Toen hij 1) dan de menigten 2) zag, ging hij de berg 3) op.
Nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen naar hem toe.
2Hij opende zijn mond en leerde hen 4), hij zei:
3Welgelukzalig 5) de armen van geest 6) want van hen is 7) het koninkrijk der hemelen.
4Welgelukzalig die treuren, want zij zullen worden vertroost 8).
5Welgelukzalig de zachtmoedigen 9), want zij zullen de aarde beërven.
6Welgelukzalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
7Welgelukzalig die zich ontfermen, want zij zullen ontferming ondervinden.
8Welgelukzalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
9Welgelukzalig die vrede maken, want zij zullen zonen van God worden genoemd.
10Welgelukzalig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid 10), want van hen is het koninkrijk der hemelen.
11Welgelukzalig zijn jullie wanneer ze jullie beschimpen en vervolgen en allerlei boosheid van jullie vertellen,
liegend omwille van mij! 11)
12Verblijdt je en jubelt, want jullie loon is groot in de hemelen;
zo immers hebben zij de profeten vóór jullie vervolgd.

1) de naam Jezus sinds 4:17 niet meer voluit, hij is geheel verbonden met de berg en pas aan het slot 7:28 klinkt zijn naam weer, net zoals:
2) “menigten” als de omlijsting van de Bergrede: 5:1 en 7:28
3) het is i.t.t. 4:13 nu letterlijk “opgaan” vanuit het volk gezeten in duisternis, naar Jesaia 2:2 en Psalm 24:3
4) “een en al mond” zo Hemelsoet ACEBT 6, 182; “leraarde hun” Naastepad, Gewaagde woorden p.5
5) “Welgelukzalig ben jij Israël…” Deut.33:29 laatste woorden van Mozes, voordat Jozua / Jezus komt. Gekozen voor de meest uitgebreide omschrijving. Zowel gelukkig als alleen maar zalig schiet m.i. tekort voor het totaal dat hierin ligt besloten. Naastepad: "welzalig"
6) De armen van geest worden uitgelegd in de verzen 4 – 9 als: armen die de geest ontvangen hebben. Maarten den Dulk (Aanvang van de Bergrede in “Verwekkingen” aangeboden aan Frans Breukelman 1976)
Zij zijn “door en door arm” zoals bedoeld in Luk4:18. (Naastepad o.c. p.8)
“In de oudste traditie stond dus (..) gewoon “zalig gij armen”.” Zo Schillebeecks Jezus het verhaal van een levende p.143. Daar ook over het ontbreken van armen in Israël.
7) Gelijk aan vers 10 en bij beiden “is” en geen futurum zoals bij de overigen, daar is het “hebraïserend futurum: het heeft voortdurend plaats, nu en in de toekomst” (Naastepad o.c.p.8)
8) “want zij zullen erbij worden geroepen” – parakaleoo > Parakleet: trooster – advocatus
9) cf. Num12: 3
10) cf. Mat3:15
11) De eerste zeven makarismen verkondigen de universele betekenis van het rijk Gods. De laatste twee geven de christologische fundering (den Dulk).
“Omwille van mij” i.t.t. Lukas 6:22, “omwille van de zoon van de mens”
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij Vierde zondag na Epifanie
Laatste wijziging 27 Oct 2020 10:47:55
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 5,1-12 [Evangelie] , Mat. 5,1-12 [Evangelie] Zaligsprekingen, Mat. 5,1-12 [Evangelie] Zalig verklaringen, Mat. 5,1-12 [] Zaligsprekingen, Mat. 5,1-12 [Evangelie] Gelukkig ben je...!, Mat. 5,1-12 [Evangelie] , Mat. 5,1-12 [Evangelie]
Exegeses: Mat. 5,1-12 [Commentaar] De Bergrede

Vierde zondag na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Sef. 2,3 [OT]
Sef. 3,9-13 [OT]
Mat. 4,23-25 [Evangelie]
Mat. 5,1-12 [Evangelie]
1Kor. 2,6-16 [NT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 853; Colofon