aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vierde zondag na Epifanie, 30 januari 2011
Matteüs 4,23-25
Opmaat naar de berg
Inleiding
Het Koninkrijk in het land van duisternis
Vertaling

23Hij ging rond in heel Galilea 1),
zowel door te leren in hun synagogen,
de goede boodschap van het koninkrijk verkondigend,
als door alle ziekte en alle zwakheid onder het volk te genezen.
24Het ging uit, het gerucht over hem, naar heel Syrië.
Zij brachten hem allen die het slecht hebben,
door veelsoortige ziekten en pijnen bevangen
en van de duivel bezetenen en maanzieken en verlamden;
en hij genas hen.
25Hem volgden vele menigten uit het land van Galilea
en Decapolis
en Jeruzalem en Judea 2)
en van over de Jordaan.

1) Heel Galilea, in het bijzonder Nazareth/Kafarnaum (4:13,14), maar nu een “uitwijken” tot in heel de provincie Syrië, Decapolis en Transjordanië naar Jesaia 8:23 vv.
Judea en Jeruzalem samen genoemd; zo ook in: Joel 3:6, Matt. 2:1, 3:5, 4:25, Mk. 1:5, Lk. 5:17. Jeruzalem staat in het midden van de vijf.
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij Vierde zondag na Epifanie
Laatste wijziging 7 Dec 2010 14:24:11
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 4,12-23 [Evangelie] , Mat. 4,12-25 [Evangelie] Jezus verkondigt en roept

Vierde zondag na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Sef. 2,3 [OT]
Sef. 3,9-13 [OT]
Mat. 4,23-25 [Evangelie]
Mat. 5,1-12 [Evangelie]
1Kor. 2,6-16 [NT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 843; Colofon