aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Sefanja 3,9-13
[3     Zoek JHWH, alle nederigen in het land
wie zijn rechtsbesluiten ten uitvoer brengt.
Zoek rechtvaardigheid
zoek nederigheid.
Misschien vind je een schuilplaats
op de dag van de toorn van JHWH.]

9Voorwaar, dan wend ik de volken om naar een gezuiverde taal
opdat ze allen de naam van JHWH aanroepen
en hem dienen, schouder aan schouder.
10Van over de rivieren van Kusj
komen zij, smekend,
– o dochter van mijn verstrooiden –
en brengen mij offers.
11Op die dag
hoef je je niet te schamen
over al je daden waarmee je tegen mij in opstand kwam.
Voorwaar, dan zal ik verwijderen uit je midden
de zelfgenoegzame hoogmoedigen
en je zult je niet langer verheffen op mijn heilige berg.
12En ik zal overlaten in je midden
een nederig en bescheiden volk
dat zijn toevlucht zoekt bij de naam van JHWH.
13Wie er van Israël overblijven
zullen geen onrecht doen
en geen leugens spreken,
in hun mond zal geen bedrieglijke taal gevonden worden.
Voorwaar, zij zullen weiden en rusten
zonder dat iemand hen opschrikt.

Afdrukken | vertaling door siebert-hommes | bij Vierde zondag na Epifanie
Laatste wijziging 6 Jan 2011 22:59:27
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Sef. 3,12-20 , Sef. 3,9-13 Een bescheiden volk blijft over, Sef. 3,12-20 , Sef. 3,12-20 , Sef. 3,12-20 , Sef. 3,12-20 , Sef. 3,9-13
Deze site heeft 252 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 535; Colofon