aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag na Epifanie, 23 januari 2011
1 Korintiërs 2,1-5
Vertaling
1En wat mij betreft, broeders, toen ik tot jullie kwam,
ben ik niet gekomen
om jullie met een overwicht aan woord of wijsheid,
het getuigenis van God aan te zeggen
2want ik had mij voorgenomen,
bij jullie van niets te weten,
behalve Jezus Christus, en deze gekruisigd.
3In zwakheid, met vrees en beven menigvoud,
ben ik bij jullie geweest,
4en mijn woord en mijn boodschap
was niet door overreding met woorden van wijsheid,
maar in het betonen van geest en kracht,
5opdat jullie geen geloof zouden hebben
in wijsheid van mensen,
maar door kracht van God.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Derde zondag na Epifanie
Laatste wijziging 28 Jan 2021 18:50:16
Reacties:
harrypals: idem [2011-01-19 16:25:33]
mooie vondsten:
— 1 'overwicht aan...'
— 'van niets te weten'
bedenkingen:
— 1 'musterion' is volgens mij 'geheimenis'
— 2 'krinein' eerder 'oordelen', 'besluiten', 'van mening zijn'
— 4 constructie is 'mijn ... niet in ..., maar in ...'; jij vertaalt alleen het 2e 'in'; ik zou zoiets vertalen als 'bestonden niet in ... maar in ...'
— 5 zet deze constructie hier niet door? : 'opdat jullie geloof niet zou bestaan in ..., maar in ...'; het Gr. 'en' is niet afhankelijk van 'pistis' in de zin van 'geloof aan', eerder 'geloof door / door de kracht van'; misschien ook 'opdat jullie geloof niet zou steunen op ..., maar op ...'

Andere vertalingen: 1Kor. 2,1-5 [Epistel] , 1Kor. 2,1-5 [NT-alt] , 1Kor. 2,1-5 [rector]

Derde zondag na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 49,1-7 [OT]
Mat. 4,12-23 [Evangelie]
1Kor. 1,26-31 [NT-alt]
1Kor. 2,1-5 [NT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 973; Colofon