aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag na Epifanie, 23 januari 2011
1 Korintiërs 1,26-31
Vertaling
26Kijk immers maar naar jullie roeping, broeders,
naar wat jullie uit jezelf waren: niet vele wijzen,
niet vele machtigen,
niet vele aanzienlijken.....
27Maar God verkoos het dwaze van de wereld,
om de wijzen te beschamen,
en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren,
28om het sterke te beschamen,
God verkoos het onaanzienlijke en verachte van de wereld
dat wat niets is,
om dat wat iets is uit te schakelen.
29opdat geen  enkel mens zich tegenover God
zou beroemen op zichzelf.
30Door Hem zijn jullie in Christus Jezus,
die ons geworden is
tot wijsheid uit God,
gerechtigheid en heiliging en verlossing,
31opdat het zal zijn, zoals geschreven is:
wie zich beroemt, die beroeme zich op de Heer.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Derde zondag na Epifanie
Laatste wijziging 17 Dec 2020 19:04:48
Reacties:
harrypals: mooie vondsten, wel wat bedenkingen [2011-01-19 16:17:26]
mooie vondsten:
— voor 'sarx' 'uit jezelf' (26)(ook zou kunnen wat NBV zegt 'naar menselijke maatstaf'); maar dan zou ik in 29 parallel vertalen 'uit zichzelf' ('eenzelvig' vind ik erg onduidelijk)
vragen:
— 26 mag 'broeders-en-zusters' niet (idem in 2,1)?
— 28 'ta me onta' — je zou bijna vertalen 'wat er niet mag zijn'; Jankowski (TuK) durft het aan te vertalen 'das, was nicht ist' — dat wat er niet is'
bedenkingen:
— 27 niet 'de sterken', maar 'het sterke' (parallellie opvallend doorbroken)
— vs. 28 begint bij 'God verkoos'
— 30 'ex autou' eerder 'vanuit Hem'; correspondeert met 'apo theou', liever 'van Godswege'
— 30 'hagiasmos' meer 'heiliging / heiligwording'
— 31 het is volgens mij 'roemen in' of 'zich beroemen op'  

Andere vertalingen: 1Kor. 1,18-31 [Epistel] , 1Kor. 1,18-31 [NT-alt] , 1Kor. 1,18-31 [rector]

Derde zondag na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 49,1-7 [OT]
Mat. 4,12-23 [Evangelie]
1Kor. 1,26-31 [NT-alt]
1Kor. 2,1-5 [NT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1994; Colofon