aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag na Epifanie, 23 januari 2011
Matteüs 4,12-23
Vertaling
12Toen hij hoorde dat Johannes was overgeleverd
week hij uit naar Galilea.
13Hij liet Nazaret achter
en ging wonen in Kafarnaum aan de zee1
in het gebied van Zebulon en Naftali;
14zo werd vervuld wat gesproken was door Jesaja de profeet:
15land van Zebulon en land van Naftali,
aan de zeeweg, aan de overkant van de Jordaan,
Galilea der heidenvolken2 .
16Het volk dat neerzit in duisternis
ziet een groot licht,
en aan hen die neerzitten in de streek en schaduw van de dood
is een licht opgegaan3 .
17Vanaf dat moment begon Jezus te verkondigen4 en te zeggen:
Keer om! Want het koninkrijk der hemelen5 is nabij gekomen.
18Hij liep langs het meer6 van Galilea
en zag twee broers,
Simon die Petrus wordt genoemd en Andreas, zijn broer.
Zij gooiden een werpnet in de zee,
want zij waren vissers.
19Hij zei tot hen:
Kom achter mij aan!7
Ik zal jullie vissers van mensen maken.
20Terstond lieten zij hun netten achter8 en volgden hem9 .
21En hij liep daarvandaan verder
en zag twee andere broers,
Jakobus van Zebedeus en Johannes, zijn broer,
in het schip met Zebedeus, hun vader,
bezig hun netten te repareren
en hij riep hen.
22Terstond lieten zij het schip en hun vader achter
en volgden hem.
Noten
1hoewel hier het meer van Galilea bedoeld zal zijn, lijkt het me toch niet juist om de tekst in die zin te veranderen (NBV)
2bedoeld zijn de 'goijim'
3zie Jesaja 8: 23 — 9: 1
4lett. uit te bazuinen
5hemelen, mv., zoals sjamajim in Hebr., ook wel gebruikt voor: God
6eigenlijk staat er: zee!
7Hebraïsme, hier bewust gebruikt voor het volgen van de leraar
8achterlaten of loslaten; vanwege vs. 22 ook hier met achterlaten vertaald
9dwz. zij gingen met hem op weg, zij werden zijn reisgenoten
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Derde zondag na Epifanie
Laatste wijziging 20 Jan 2011 21:33:06
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 4,23-25 [Evangelie] Opmaat naar de berg, Mat. 4,12-22 [Evangelie] Licht over Galilea, Mat. 4,12-25 [Evangelie] Jezus verkondigt en roept

Derde zondag na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 49,1-7 [OT]
Mat. 4,12-23 [Evangelie]
1Kor. 1,26-31 [NT-alt]
1Kor. 2,1-5 [NT-alt]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 242; Colofon