aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Eerste zondag na Epifanie, 9 januari 2011
1 Korintiërs 1,10-17
Vertaling
10Ik roep jullie op, broeders en zusters1
in de naam van onze Heer Jezus Christus2 :
zeg allemaal hetzelfde
laat er onder jullie geen scheuringen zijn
en wees toegerust met dezelfde gezindheid/geest en dezelfde inzicht/kennis.3
11Mij is namelijk over jullie duidelijk gemaakt, broeders en zusters van mij,
door de mensen van Chloë,
dat er onder jullie twisten zijn.
12Ik bedoel dit,
dat ieder van jullie [maar wat] zegt:
ik ben van/hoor bij Paulus,
ik van/bij Apollo,
ik van/bij Kefas,
ik van/bij Christus.
13Is de Christus dan in stukken verdeeld?
Is Paulus soms voor jullie gekruisigd?
Of zijn jullie in de naam van Paulus gedoopt?4
14God zij dank5
heb ik niemand van jullie gedoopt, behalve Crispus en Gajus.
15Dus niemand van jullie kan/mag zeggen
dat hij in mijn naam is gedoopt.  
16Goed/Ja, ik heb ook het huis van Stefanas gedoopt;
verder zou ik niet weten
of ik nog iemand heb gedoopt.
17Want Christus heeft me niet gezonden om te dopen,
maar om de goede boodschap te brengen/het evangelie te verkondigen
en dat niet in wijsheid van woorden6
want dan zou het kruis van Christus leeg7 worden.
Noten
1Zo ook NBV, “broeders-en-zusters”,  in de Naaardense Bijbel — NB.
2In NB een komma na Heer.
3Mooi vind ik ook, in NB: een-en-hetzelfde denken en een-en-hetzelfde kennen; al liggen zowel kennen associatief misschien te dichtbij kennis en weten. NBV heeft hier : “denken” en “overtuiging”.
4NB: in-gedoopt? Zie ook vers 15: “íngedoopt”.
5mét kritisch apparaat; of “Gelukkig…” of “Ik ben dankbaar, ..”
6“door middel van diepzinnige welsprekendheid”, interpretatie in NBV.
7of: zonder kracht/werking/betekenis.
Afdrukken | vertaling door Marianne Storm | bij Eerste zondag na Epifanie
Laatste wijziging 1 Jan 2011 15:24:12
Reacties:
jaap goorhuis: mooie vertaling,
heldere korte zinnen. Ik zou alleen een eigen keuze maken waar je die schuine streepjes plaatst. Het 'God zij dank' van vers 14 is mooi gevonden! [2011-01-01 15:21:26]

Andere vertalingen: 1Kor. 1,17-25 [Epistel] , 1Kor. 1,1-17 [rector]

Eerste zondag na Epifanie - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 42,1-9 [OT]
Mat. 3,13-17 [Evangelie]
1Kor. 1,10-17 [NT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 89; Colofon