aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Palmarum | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Epifanie, verschijning van de Heer, 2 januari 2011
1 Korintiërs 1,1-9
Vertaling
1Paulus, geroepen apostel van Christus Jezus,
door de wil van God,
en Sostenes, de broer,
2aan de ekklesia van God, die in Corinthe is,
aan de geheiligden in Christus Jezus,
geroepen heiligen,
met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen,
op elke plaats van hen of van ons:
3genade zij u en vrede van God onze vader
en van de Heer Jezus Christus.
4Ik dank God altijd voor u
vanwege de genade van God,
die u geschonken is in Christus Jezus.
5Want in alles bent u rijk in hem,
in elk woord en in alle kennis,
6want het getuigenis van de Christus
is sterk geworden bij u;
7in geen enkele gave komt u tekort,
u die de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht.
8Hij zal u sterken ten einde toe
zodat u onberispelijk bent
op de dag van onze Heer Jezus Christus.
9God, door wie u geroepen bent
tot gemeenschap met zijn zoon Jezus Christus
onze Heer, is getrouw.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Epifanie, verschijning van de Heer
Laatste wijziging 24 Dec 2010 15:28:52
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 1,1-9 [Epistel] , 1Kor. 1,1-9 [NT-alt] , 1Kor. 1,1-17 [rector]

Epifanie, verschijning van de Heer - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 2,1-12 [Evangelie]
1Kor. 1,1-9 [NT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 55; Colofon