aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Tiende zondag van de herfst, 26 november 2006
Marcus 13,14-27
De gruwel der verwoesting
Vertaling
14Maar wanneer jullie kijken en de gruwel der verwoesting1
staat waar het niet moet – laat hij die het leest het begrijpen –
dan moeten die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.
15Wie op het dak is, moet niet afdalen;
hij moet niet naar binnen gaan om iets uit zijn huis mee te nemen.
16Wie op de akker is,
moet zich niet omkeren naar wat achter hem is om zijn kleren mee te nemen.
17Wee echter wie zwanger zijn en wie zogen in die dagen.
18Bidt maar dat het niet geschiedt in de winter.
19Want die dagen zullen een verdrukking zijn
zoals er niet geschied is
vanaf het begin van de schepping door God geschapen, tot nu toe,
en die ook niet meer geschieden zal.
20Als de HEER de dagen niet zou bekorten, geen vlees zou gered worden.
Maar omwille van de uitgekozenen die hij zich heeft uitgekozen,
zal hij de dagen bekorten.
21Wanneer dan iemand tegen jullie zegt:
Kijk hier, de gezalfde, kijk daar,
vertrouwt het niet.
22Want pseudo-gezalfden en pseudo-profeten2 zullen opstaan.
Zij zullen tekenen en wonderen doen om, zo mogelijk,
de uitverkorenen op een dwaalspoor te zetten.
23Maar jullie, kijk uit:
ik heb jullie alles van tevoren gezegd.
24Maar in die dagen, na die verdrukking
zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet meer geven3 ,
25en de sterren zullen uit de hemel vallen, de machten in de hemelen4 zullen beven.
26Dan zullen zij waarnemen de zoon van de mens, komend in de wolken
met veel macht en heerlijkheid.5
27Dan zal hij de boodschappers uitzenden.
Hij zal de uitgekozenen verzamelen uit de vier windstreken,
van het uiterste der aarde tot het uiterste van de hemel.
Noten
1Dan. 12:11
2NBV: valse gezalfden Naardense Bijbel: namaak gezalfden
3Jes. 13:10
4Jes. 34:4
5Dan. 7:13
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Tiende zondag van de herfst
Laatste wijziging 15 Feb 2021 13:09:01
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,14-27 [Evangelie] , Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,14-27 [Evangelie] , Mar. 13,24-37 [Evangelie] Bijna zomer..., Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,24-37 [Evangelie] Waak!, Mar. 13,14-27 [Evangelie] in die dagen...

Tiende zondag van de herfst - groen

De gruwel der verwoesting Mogelijk de plaatsing van Zeus in de tempel van Jeruzalem door Caligula

Overige teksten:

Gen. 35,1-29 [OT-alt]
Mar. 13,14-27 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 940; Colofon