aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Nieuwjaarsdag, 1 januari 2011
Lucas 2,21
ook zijn naam...
Inleiding
Opmerkelijk is wellicht hier de passieve vorm van benoemen: zijn naam werd genoemd (geroepen). Gezien ook de verwijzing naar de engel creëert Lucas hier
bewust de mogelijkheid dit te lezen als een passivum divinum.
Het ´kai hote´ in deze zin heeft m.i. heilshistorische strekking: het verwijst naar de vervulling van het oude verbond, waarbij het tweede ´kai´ toch een verrassend novum laat horen: ook zijn naam werd genoemd: Jezus !
Vertaling
21En toen acht dagen vervuld waren
om hem te besnijden,
werd ook zijn naam genoemd: Jezus,
die door de engel was genoemd,
voordat hij in de moederschoot was ontvangen.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Nieuwjaarsdag
Laatste wijziging 22 Dec 2010 09:20:49
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

Nieuwjaarsdag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Num. 6,22-27 [OT]
Hand. 4,5-12 [Epistel]
Luc. 2,21 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 150; Colofon