aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Stefanuszondag, 26 december 2010
Handelingen 7,51-60
Inleiding
De strijd om de heilige plaats (vervolg) —
Stefanus sterft als Jezus
Vertaling
51Halsstarrigen en onbesnedenen van harten1 en oren,
jullie zijn het die je altijd tegen de heilige Geest verzetten –
zoals jullie vaders zijn ook jullie!
52Wie van de profeten hebben jullie vaders2 niet vervolgd?!
En zij doodden hen die vroeger al de komst van de rechtvaardige aankondigden –
van hem zijn jullie nu de overleveraars en moordenaars geworden!,
53jullie die op bevel van engelen de Torah hebben ontvangen
en die niet hebben bewaard!3
54Toen zij dit hoorden
ging het dwars door hun harten heen4
en zij knarsetandden tegen hem.
55Maar hij was vol van heilige Geest,
starend naar de hemel
zag hij de glorie van God
en Jezus staande aan Gods rechterkant
56en hij zei:
Ziedaar, ik aanschouw de hemelen geopend
en de mensenzoon staande aan Gods rechterkant!
57Maar schreeuwend met luide stem
hielden zij hun oren dicht
en ze stortten zich eensgezind op hem,
58ze gooiden hem de stad uit,
ze stenigden hem.
En de getuigen legden hun mantels neer
aan de voeten5 van een jongeman
die Saulus werd genoemd.
59En zij stenigden Stefanus,
terwijl hij het uitriep en zei:
Heer Jezus, ontvang mijn geest!
60Terwijl hij op de knieën ging
schreeuwde hij met luide stem:
Heer,
zet deze zonde niet tegen hen in!6
Toen hij dat gezegd had
sliep hij in.
Noten
1NBV ‘ongelovigen’ – daar gaat heel wat inhoud verloren
2de NBV trekt ook de moeders erin ‘voorouders’
3NBV ‘geleefd’
4NBV vlak ‘ontstaken ze in woede
5verdwenen bij de NBV
6zo Naardense Bijbel
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Stefanuszondag
Laatste wijziging 26 Jan 2021 18:20:46
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

Stefanuszondag - rood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Hand. 6,8-15 [Epistel]
Hand. 7,1-2 [Epistel]
Hand. 7,51-60 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 193; Colofon