aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Stefanuszondag, 26 december 2010
Handelingen 7,1-2
Inleiding
De strijd om de heilige plaats (vervolg)
Vertaling
1De hogepriester zei:
Is dat inderdaad zo?!
2Hij sprak:
Mannen, broeders en vaders1 , hoor!2
De God van de glorie3 liet zich zien
aan onze4 vader Abraham
toen die in Mesopotamië was,
voordat hij in Haran woonde...
Noten
1in de NBV zijn de ‘mannen’ weg en de ‘vaders’ zijn ‘leden van het Sanhedrin’ geworden
2de NBV vult het kernachtige ‘hoor!’ aan met ‘naar wat ik u te zeggen heb’ – ach ja, waarom ook niet...
3NBV ‘God in al zijn luister’ – is wat voor te zeggen
4de NBV vult aan ‘van ons volk’
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Stefanuszondag
Laatste wijziging 27 Jan 2021 12:04:10
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

Stefanuszondag - rood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Hand. 6,8-15 [Epistel]
Hand. 7,1-2 [Epistel]
Hand. 7,51-60 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 60; Colofon