aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 8e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van Advent, 22 december 2019
Micha 7,1-7
Inleiding
Vertaling Amstelpreekteam
Vertaling
1Wee, o wee mij1
want ik ben geworden
als bij de inzameling van de najaarsoogst
bij nalezing van de druivenpluk:
geen tros meer om te eten.2
Naar een eersteling-vijg verlangt mijn ziel.
2Verdwenen is de getrouwe uit het land.
Er is geen een oprechte meer onder de mensen.
Allemaal loeren ze op bloedvergieten,
een ieder probeert zijn broeder te vangen;
3over het kwaad spreiden ze handen om het te vergoeilijken:
de vorst eist,
de rechter werkt tegen vergoeding,
wie grootmogend is, hij spreekt het verlangen van zijn ziel uit.
Zo verdraaien ze alles!
4De beste van hen is als een doornstruik3
de meest oprechte erger dan een stekelhaag4
— de dag waarop ze je in de gaten hebben
dat je wordt bezocht
komt er aan!
Nu gaat hun ontwrichting zich voltrekken:5

5Jullie moeten een makker niet vertrouwen,
je niet op je maat verlaten!
Tegenover haar die in je schoot ligt
moet je waken over de deuren van je mond!6
6Want een zoon behandelt zijn vader schandelijk,
een dochter staat op tegen haar moeder,
een schoondochter tegen haar schoonmoeder.
Iemands vijanden, dat zijn zijn huisgenoten!
7Maar ik, ik houd JHWH in de gaten,
ik blijf wachten op de God van mijn bevrijding
mijn God zal naar mij horen.
Noten
1Buber heeft ook twee keer wee. אַלְלַי staat er eenmaal in het Hebreeuws. Het woord komt nog eenmaal elders voor, Job 10, 15. Beklemtoning lijkt niet verkeerd.
2Zie ook de wijnstok en de vijgenboom in 4,4. Hier staat dus het omgekeerde van dit visioen.
3Micha haalt de woorden aan op de klank, dus doornstruik en stekelhaag om het rijm te laten horen.
4Spreuken 15.
5De relaties gaan er aan.
6Psalm 141.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 4e van Advent
Laatste wijziging 9 Nov 2019 16:43:49
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

4e van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 7,10-17 [OT]
Mi. 7,1-7 [OT-alt]
Mi. 7,18-20 [OT-alt]
Mat. 1,18-25 [Evangelie]

Deze site heeft 246 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 49; Colofon