aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag van Advent, 12 december 2010
Matteüs 11,2-15
Inleiding
Wanneer Jezus zijn leerlingen heeft “ingepraat” om hen uit te zenden, gaat hij daar weg om te onderrichten en te prediken.
Vertaling
2Toen1 Johannes in de  gevangenis
van de werken2 van de  Christus gehoord had,
zond hij zijn leerlingen om tegen hem te zeggen3 :
3Ben jij het die komt
of moeten we een ander verwachten?
4Jezus antwoordde en zei hun:
Ga heen en bericht aan Johannes4
wat jullie horen en zien;
5blinden zien weer en lammen lopen weer rond,
melaatsen worden gereinigd en doven horen,
doden worden opgewekt
armen ontvangen het goede nieuws5 ;
6en gelukkig6 is hij wie zich aan mij niet ergert.
7Toen zij gingen,
begon Jezus de menigten over Johannes te spreken:
Waarom trokken jullie uit naar de woestijn, om wat te bekijken?
Een rietstengel door de wind heftig bewogen7 ?
8Waarom trokken jullie uit?
Om een man in weelde gekleed te zien?
Zie, zij die weelde dragen
vindt men in de huizen van koningen.8
9Maar waarom trokken jullie uit?
Om een profeet te zien?
Ja, ik zeg jullie, zelfs meer dan een profeet.
10Hij is het over wie geschreven is:
Zie, ik, ik zend mijn bode voor je aangezicht uit
die je weg voor jou zal bereiden.
11Zeker, ik zeg jullie:9
onder wie uit vrouwen geboren zijn
is er geen ontwaakt10 groter dan Johannes de Doper,
maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen/van de hemel is groter dan hij.
12Vanaf de dagen van Johannes de Doper tot nu toe
wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan
en geweldenaars plunderen het.
13Want alle profeten en de wet hebben geprofeteerd/profetieën gesproken tot aan Johannes,
maar als jullie bereid zijn het aan te nemen,
hij ís Elia die komen zou.
15Wie oren heeft, moet horen.11
Noten
1Bij het maken van deze vertaling had ik de vertaling van Klaas Eldering in 2007 ernaast liggen.
2De NBV heeft “het optreden”; maar Matteus heeft dáár een eigen woord voor: paraginesthai, bij de wijzen in 2,1; bij Johannes de Doper in 3,1 en bij Jezus in 3,13.
3Of met Klaas Eldering in 2007: “zei hij tot hem door zijn leerlingen die hij stuurde:”.
4De NBV heeft slechts: “Zeg tegen Johannes: “.
5Jaap Goorhuis schrijft in 2007: bij 'armen' staat een passivum, mooi als dat in de vertaling kan meeklinken, bijv. 'wordt evangelie verkondigd' (NB). Ik denk dat “ontvangen” ook van een passiviteit getuigt.  De NBV heeft hier wel in het passief: "het goede nieuws wordt bekend gemaakt"!
6of, met Jaap Goorhuis, 2007: “goed af”.
7Of: “heen en weer geschud”, het “wuiven van het riet in de wind” in de NBV klinkt mooi, maar lijkt me te lieflijk.
8in een vrije vertaling naar Pieter Oussoren.
9of zoals in de NBV: “ik verzeker jullie”.
10In de NBV hier weer “opgetreden”!
11Of: hore/laat hij horen.
Afdrukken | vertaling door Marianne Storm | bij Derde zondag van Advent
Laatste wijziging 30 Nov 2010 11:20:31
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 11,2-11 [Evangelie] Jezus en Johannes de doper, Mat. 11,2-11 [Evangelie]
Exegeses: Mat. 11,2-11 [Commentaar] Ben jij degene die...

Derde zondag van Advent - paars of rozerood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 11,2-15 [Evangelie]
Jes. 35,1-10 [OT]
Mi. 6,1-8 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 627; Colofon