aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zondag Voleindig, 25 november 2012
Sefanja 2,1-3
De grote dag van JHWH (vervolg)
Inleiding
Vertaling: Jan Geursen
Vertaling
1Raap je samen en bréng samen,
schaamteloze meute! —
2voordat het raadsbesluit die dag baart
waarop men als kaf voorbijgaat1 ;
voordat over jullie komt
de brandende toorn van JHWH,
voordat over jullie komt
de dag des toorns van JHWH!
3Zoekt JHWH, alle deemoedigen der aarde,
die zijn recht ten uitvoer brengt!
Blijft gerechtigheid, blijft deemoed zoeken2 :
misschien zullen júllie worden geborgen
op de dag des toorns van JHWH.
Noten
1In het Hebreeuws zijn de eerste twee regels waarschijnlijk niet ongeschonden overgeleverd. Wij kiezen voor een vertaling, die de Jewish Publication Society geeft.
2Er staat eigenlijk gewoon: 'zoekt gerechtigheid, zoekt deemoed', maar omdat hier mensen worden aangesproken die al deemoedig worden genoemd, is een modale vertaling als de onze aan te bevelen.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Zondag Voleindig
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:04:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Sef. 2,3-3 [OT] Zoek JHWH, alle nederigen, Sef. 2,1-3 [OT] , Sef. 2,1-3 [OT] , Sef. 2,3-3 [OT] , Sef. 2,1-3 [OT] , Sef. 2,3-3 [OT]

Zondag Voleindig - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Sef. 2,1-3 [OT]
Mar. 13,14-27 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 137; Colofon