aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Achtste zondag van de herfst, 7 november 2010
Haggai 1
Inleiding
Herbouw mijn Huis!
Vertaling
1In het tweede jaar van koning Darius,
in de zesde maand, op de eerste dag van die maand
geschiedde het woord van JHWH bij monde van1 Haggai, de profeet
tot Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, gouverneur van Juda
en tot Jozua, de zoon van Josadak, de hogepriester:
2Zo spreekt JHWH der Legerscharen:
Dit volk zegt:
De tijd is nog niet gekomen,
de tijd om het Huis van JHWH op te bouwen!
3Toen geschiedde het woord van JHWH bij monde van Haggai, de profeet:
4Is het voor jullie dan wel tijd om
(goed) onderdak, in jullie huizen te zitten,
terwijl dit Huis in puin ligt?
5Welnu, zo spreekt JHWH der Legerscharen:
bedenk dan eens hoe het jullie is vergaan!2
6Veel hebben jullie gezaaid,
maar weinig binnengehaald.
Eten doen jullie wel,
maar zonder verzadigd te worden.
Drinken doen jullie wel,
maar zonder voldaan te raken.3
Jullie kleden je wel,
maar niemand wordt warm.
En de loonwerker werkt voor loon
in een buidel met gaten!
7Zo spreekt JHWH der Legerscharen:
Bedenk hoe het jullie is vergaan!
8Ga de berg op, haal er hout
en bouw dit Huis op!
Daar zal ik blij mee zijn
en er mij in mijn heerlijkheid tonen
— zegt JHWH.
9Jullie gingen voor véél,
maar hoe weinig bleek het te zijn!
Toen jullie het in huis hadden gehaald,
blies ik erin.
En waarom?
— luidt het woord van JHWH der Legerscharen —
Om mijn Huis, dat in puin ligt,
terwijl ieder van jullie druk is met zijn eigen huis.

10Daarom houdt boven jullie de hemel (zijn) dauw in
en houdt de aarde haar opbrengst in!
11Ik riep droogte op
over het land en over de bergen,
over het koren, de most en de olie:
over wat de aarde voortbrengt,
over mens en dier
en over alles wat handen hebben gewrocht!
12Zerubbabel, de zoon van Saltiël, Jozua, de zoon van Josadak, de hogepriester
en allen die van het volk waren overgebleven
hoorden naar de stem van JHWH, hun God
en naar de woorden van Haggai, de profeet
waarmee JHWH, hun God hem gezonden had.
En het volk werd bevreesd voor JHWH.
13Toen sprak Haggai, de bode van JHWH als boodschap van JHWH tot het volk:
Ik ben met jullie!
— luidt het woord van JHWH.
14En JHWH wekte de geestdrift van Zerubbabel, de zoon van Saltiël, gouverneur van Juda
en de geestdrift van Jozua, de zoon van Josadak, de hogepriester
en de geestdrift van allen die van het volk waren overgebleven,
zodat zij het werk aan het Huis van JHWH der Legerscharen, hun God, kwamen verrichten
15op de vierentwintigste dag van de zesde maand
in het tweede jaar van koning Darius.
Noten
1Letterlijk: 'door de hand van' en dus 'door middel van'. 'Bij monde van' past evenwel beter bij een sprekende profeet. Zie ook in vs. 3.
2Letterlijk vertaald, zou de zin luiden: 'Stel / richt jullie hart op jullie wegen'. Bij 'wegen' wordt hier niet gedacht aan de weg van Gods geboden of de wandel daarop, maar op het verloop van daden naar de gevolgen ervan. Zie ook in vs. 7.
3Letterlijk: 'zonder dronken te worden'. Maar omdat het zowel bij dit werkwoord als bij het vorige om verzadiging gaat, is met 'voldaan raken' vertaald.
Afdrukken | vertaling door bennefesj | bij Achtste zondag van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:55:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

Achtste zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Hag. 1 [OT-alt]
Luc. 19,41-48 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2063; Colofon