aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Allerheiligen, 1 november 2010
Jesaja 60,17-22
Vertaling
17In plaats van koper breng ik goud binnen
in plaats van ijzer breng ik zilver
in plaats van hout koper
in plaats van stenen ijzer.
Als overheid stel ik over je aan: Vrede
als je "drijvers": Gerechtigheid.
18Er zal niet meer van geweld gehoord worden in je land
of van verwoesting en verderf in je gebied.
Je muur zul je noemen: Bevrijding
en je poorten: Lofzegging.
19Voor jou hoeft de zon er niet meer te zijn
tot licht overdag;
en tot schijnsel
hoeft de maan je niet bij te lichten
want voor jou zal JHWH er zijn, tot eeuwig licht
je god zal je tot luister zijn.
20Ondergaan zal je zon niet meer
je maan zal niet meer afnemen.
want voor jou zal JHWH tot eeuwig licht zijn.
Voleindigd zijn de dagen van je rouw.
21Je volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan
voor eeuwig zullen ze de aarde beërven:
Een twijg, geplant1 , als een werk van mijn handen
voor luister bestemd.
22De kleinste zal worden tot een duizendtal
de geringste tot een sterke natie.
Ik zelf, JHWH,
ik zal, als het ogenblik daar is
het snel volvoeren.
Noten
1Emendatie, vgl krit. app.
Afdrukken | vertaling door kad | bij Allerheiligen
Laatste wijziging 14 Sep 2010 15:22:50
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 60,17-22 [OT] , Jes. 60,1-22 [OT] , Jes. 60,17-22 [OT] , Jes. 60,17-22 [OT] , Jes. 60,17-22 [OT] , Jes. 60,17-22 [OT] , Jes. 60,17-22 [OT] , Jes. 60,17-22 [OT] , Jes. 60,17-22 [OT] , Jes. 60,1-22 [OT]

Allerheiligen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 60,1-11 [OT]
Jes. 60,17-22 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 357; Colofon