aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Allerheiligen, 1 november 2010
Jesaja 60,1-11
Vertaling

[de vrouwe die Sion blijkt te zijn wordt toegesproken]

1Sta op, word verlicht1
want je licht is gekomen
de heerlijkheid van JHWH straalt over je op.
2Want zie, duisternis bedekt [nog]2 de aarde
donkerheid de volken
maar over jou straalt JHWH
zijn heerlijkheid wordt over jou zichtbaar.
3Naties gaan naar je licht
koningen naar je stralende schijnsel
4Hef je ogen op naar rondom en zie:
Zij allen verzamelen zich, ze komen naar je toe
je zonen, uit de verte komen ze aan
en je dochters worden op de heup getorst.3
5Dan zul je het zien en glanzen
van [vreugde]schrik zwelt je hart
want zeegedruis4 overrompelt je:
een leger van naties, ze komen naar je toe.
6Een vloed van kamelen overdekt je [land]
Dromedarisveulens uit Midian en Efa.
Allen komen ze uit Saba
goud en wierook dragen ze aan.
De lofprijzingen voor JHWH proclameren ze.
7Alle kudden van Kedar
worden verzameld voor jou
de rammen van Nebajot staan je ten dienste
ze gaan [tot mijn] welbehagen mijn altaar op:
het huis van mijn luister maak ik luisterrijk.

8Wie komen daar aangevlogen als een wolk
als duiven naar hun til?
9Ja, naar mij strekken zich de kustlanden uit5
de schepen van Tarsis voorop
om jouw zonen van ver weg aan te brengen;
met hun zilver en hun goud bij zich
voor de naam van JHWH je god
voor de Heilige van Israël
want hij verleent jou luister.
10Vreemdelingen6 bouwen je muren op
hun koningen stellen zich jou ten dienste.
Hoewel ik je in mijn toorn heb geslagen
Ben ik in mijn welbehagen barmhartig over je.
11Ze houden je poorten voortdurend open;
overdag noch 's nachts worden ze gesloten
zodat een macht aan naties bij je binnen kan komen
begeleid7 door hun koningen.
Noten
1'schitteren' [NBV] betekent iets anders.
2yiqtol-vorm, vgl. Buber.
3'-m-n . verzorgen, vertroetelen. De naties die komen in vs 3, blijken hier zelf van ballingen te brengen. Q-b-ts: verzamelen spec. van de ballingen, vgl. bv. Jes. 43: 5 etc.
4zee van volken: vgl Gen. 17,4 vv. Voor de namen hieronder vgl. Gen. 25,2.13.
5'wachten op' past hier niet; de beweging gaat van de kustlanden naar JHWH.
6Ondanks ben/b-n-h vgl. Naardense Bijbel. Het heeft niet dezelfde functie als in Psalm 127 [NB de vroegere verwoesters van de muren].
7Passivum, maar kennelijk gaan de koningen vrijwillig met de naties mee.
Afdrukken | vertaling door kad | bij Allerheiligen
Laatste wijziging 14 Sep 2010 15:17:12
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 60,1-11 [OT] , Jes. 60,1-6 [OT] Sta op, word verlicht, Jes. 60,1-22 [OT] , Jes. 60,1-11 [OT] de vrouwe die Sion blijkt te zijn, wordt toegesproken, Jes. 60,1-11 [OT] , Jes. 60,1-11 [OT] , Jes. 60,1-6 [OT] , Jes. 60,1-6 [OT] , Jes. 60,1-11 [OT] , Jes. 60,1-6 [OT] , Jes. 60,1-11 [OT] , Jes. 60,1-6 [OT] , Jes. 60,1-6 [OT] de vrouwe die Sion blijkt te zijn wordt toegesproken, Jes. 60,1-11 [OT] , Jes. 60,1-11 [OT] de vrouwe die Sion blijkt te zijn wordt toegesproken, Jes. 60,1-6 [OT] , Jes. 60,1-6 [Luthers leesrooster] , Jes. 60,1-6 [OT] , Jes. 60,1-22 [OT] , Jes. 60,1-6 [OT] , Jes. 60,1-11 [OT]

Allerheiligen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 60,1-11 [OT]
Jes. 60,17-22 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 418; Colofon