aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zevende zondag van de herfst, 31 oktober 2010
Lucas 19,1-10
Vertaling
Lucas 19: 1 — 10

1Hij kwam aan in Jericho en trok erdoorheen.
2En zie, een man, genoemd met de naam Zacheüs;
Hij was oppertollenaar en hij was rijk.
3Hij zocht te zien wie Jezus was,
maar kon het niet vanwege de menigte,
want hij was klein van stuk.
4Hij rende naar voren
en klom in een wilde vijgenboom1 om hem te zien
want hij zou daar langs komen.
5En toen hij op die plek aankwam,
keek Jezus omhoog en zei tot hem:
Zacheüs, haast je en kom naar beneden,
want vandaag moet ik in jouw huis verblijven!
6Hij haastte zich om naar beneden te komen
en ontving hem met blijdschap.
7Allen, die het zagen, morden en zeiden:
hij is bij een zondig man binnengegaan om te rusten2
8Maar Zacheüs bleef staan en zei tot de Heer:
Zie, de helft van mijn bezittingen, Heer,
geef ik aan de armen
en als ik iemand iets ontstolen heb3
geef ik het viervoudig terug.
9Jezus zei tot hem:
Heden gebeurt er redding aan dit huis,
omdat ook hij een zoon van Abraham is;
want de mensenzoon is gekomen
om te zoeken en te redden wat verloren was.
Noten
1sukomorea = sycamore, wilde vijgenboom of esdoorn
2kataluo: uitspannen, ontspannen, rust nemen
3van sukofanteo, vals beschuldigen, onder druk zetten, afpersen
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Zevende zondag van de herfst
Laatste wijziging 19 Oct 2010 15:32:07
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 19,1-10 [Evangelie] een rijkaard wordt gered!, Luc. 19,1-10 [Evangelie] Zoon van Abraham... een geroepene?, Luc. 19,1-10 [Evangelie] , Luc. 19,1-10 [Evangelie] , Luc. 19,1-10 [Evangelie]

Zevende zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 19,1-10 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 225; Colofon