aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Lucas 18,9-14
9Ook sprak hij, met betrekking tot sommigen,
die bij zichzelf de overtuiging hadden
dat zij rechtvaardig zijn
en die de anderen verachtten
de volgende gelijkenis:
10Twee mensen gingen op naar de tempel
om te aanbidden:
de één een Farizeeër,
de ander een tollenaar.
11De Farizeeër had zich opgesteld en bad bij zichzelf als volgt:
O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen:
rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers of ook als die tollenaar.
12Ik vast twee keer per week, ik geef tienden van alles wat ik bezit.
13De tollenaar stond veraf en wilde zelfs zijn ogen niet opslaan naar de hemel,
maar hij sloeg op zijn borst en zei:
O God, wees mij zondaar genadig.
14Ik zeg jullie:
deze daalde gerechtvaardigd af naar zijn huis en die ander niet.
Want ieder die zichzelf omhoog steekt zal neergebogen worden,
maar wie zich neerbuigt zal worden opgericht.

Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Zesde zondag van de herfst
Laatste wijziging 23 Oct 2010 08:23:15
Reacties:
leenderonde: correctie [2010-10-21 18:16:21]
Vertaling van Luc. 18:9-14 is gecorrigeerd door Leen de Ronde


alternatieve mogelijkheden:

v. 9  .....sommigen die bij zichzelf overtuigd waren rechtvaardig te zijn
      en de overigen verachtten....


v.14 Ik zeg jullie: deze daalde gerechtvaardigd af naar zijn huis,
     meer dan gene.

    De comperatieve vertaling van ´par ekeinon´ heeft m´n voorkeur,
    omdat de Farizeeër zich in z´n gebed ook expliciet aan de
    tollenaar heeft gespiegeld.
                                                               LdR

Andere vertalingen: Luc. 18,9-14 , Luc. 18,9-17 , Luc. 18,9-14 , Luc. 18,9-14 , Luc. 18,9-14 de gerechtvaardigde, Luc. 18,9-14
Deze site heeft 252 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 53; Colofon