aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jeremia 14,19-22
In Jer 14,11-18 krijgt de profeet opdracht niet voor zijn volk te bidden. Bidden, vasten en offers kunnen Jeruzalem niet meer redden. Vanaf vers 19 is het volk weer aan het woord. (Zie ook de lezing Jer 14,7-10 voor deze dag).
19‘Hebt U Juda dan definitief verworpen
of hebt U aan Sion een hekel gekregen?
Waarom hebt U ons zo geslagen
dat er voor ons geen genezing meer is?
Je hoopt1 op vrede – maar er is niets goeds
en op een tijd van genezing – maar kijk, verschrikking.
20Wij erkennen, JHWH, onze slechtheid
de overtreding van onze voorouders,
dat wij gezondigd hebben tegen U.
21Wijs ons niet af, omwille van uw naam
laat niet vervallen de zetel van uw heerlijkheid!
Dénk aan uw verbond met ons, verbreek het niet!
22Zijn er onder de lege godheden der volkeren [soms] regenmakers
of kan de hemel [zelf] regenstromen geven?
Bent U dat niet, JHWH onze God?
Wij hopen op U
want U doet dit alles.’
Noten
1Lett. (inf. abs.): ‘hopen op vrede – ‘

Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij Zesde zondag van de herfst
Laatste wijziging 14 Sep 2010 15:04:14
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jer. 14,19-22 Wij hopen op U, Jer. 14,19-22 , Jer. 14,7-22
Deze site heeft 254 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 522; Colofon