aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vijfde zondag van de herfst, 17 oktober 2010
Lucas 18,1-8
Inleiding
Terwijl Jezus voortgaat, met mensen, naar Jeruzalem worden de gesprekken onderweg, vaak in de vorm van verhalen, ernstiger, dringender en vragen telkens om vertrouwen.
Vertaling
1Hij sprak tot hen een gelijkenis
over/met betrekking tot de noodzaak om altijd te bidden, zonder te verslappen1 .
Hij zei:
2Er was een rechter in een stad
die God niet vreesde
en zich om geen mens bekommerde.
3En er was een weduwe in die stad
die telkens naar hem toe kwam
en zei:
Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij.
4Een tijdlang wilde hij dat niet
maar daarna zei hij bij zichzelf:
Ook al vrees ik God niet en bekommer ik mij om geen mens —
vanwege het feit dat2   die weduwe mij last bezorgt
5zal ik haar toch recht verschaffen,
opdat zij niet uiteindelijk mij in mijn gezicht komt slaan.3
6De Heer zei
Hoor wat zo'n4 onrechtvaardige rechter5 zegt!
7Zal God dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen
die hem roepen, dag en nacht,
en geduld met hen hebben?!
8Ik zeg jullie:
Hij zal hun spoedig recht verschaffen,
maar wanneer de Mensenzoon komt, zal hij op aarde dan nog dit6 vertrouwen7 vinden?

Noten
1Zo vertaalt Pieter Oussoren.
2Of met de NBV: "omdat"
3Met Pieter Oussoren; in de NBV:  "anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan".
4Zo vertaal ik, met Pieter Oussoren, het lidwoord.
5mooier is het misschien hier de Griekse constructie te handhaven, merkt Jaco Zuurmond op en te vertalen: "de rechter van het onrecht of van de ongerechtigheid".
6Zo heb ik het lidwoord vertaald.
7Eerder dan "geloof" zoals in de NBV, waarbij ook het lidwoord is verdwenen. Zie ook Lucas 17,1-10.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Vijfde zondag van de herfst
Laatste wijziging 26 Oct 2014 17:31:08
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 18,1-8 [Evangelie] Een gelijkenis over een rechter en een weduwe, Luc. 18,1-8 [Evangelie] , Luc. 18,1-8 [Evangelie] De rechter die zich alleen om zichzelf bekommert, Luc. 18,1-8 [Evangelie] , Luc. 18,1-8 [Evangelie]

Vijfde zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 18,1-8 [Evangelie]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 913; Colofon