aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vierde zondag van de herfst, 10 oktober 2010
Lucas 17,11-19
Inleiding
Een wat vrijere vertaling, in aanvulling op eerdere vertalingen die op deze site zijn gepubliceerd
Vertaling
11Toen1 gebeurde dit,
terwijl hij op weg was naar Jeruzalem:
hij ging midden tussen Samaria en Galilea door!2
12En toen hij een bepaald dorp binnenging,
kwamen hem tien mannen3 tegemoet met de Egyptische ziekte4 ,
die in de verte bleven staan.
13En toen5 verhieven ze hun stem, ze zeiden:
Jezus, meester,
ontferm6 u over ons!
14En hij zag hen,
en toen7 zei hij tegen hen:
Ga op weg8 ,
toon jezelf aan de priesters!
Toen gebeurde dit,
terwijl zij9 daar heen gingen:
ij werden gereinigd!
15Maar één van hen –
toen hij zag dat hij genezen was,
keerde hij terug,
terwijl hij met luide stem God eerde.
16Hij liet zich op ‘t gezicht vallen, aan zijn voeten,
terwijl hij hem dankte —
en hij was een Samaritaan...!
17Jezus reageerde zo, hij zei:
Zijn niet die tien gereinigd?
Die negen – waar zijn ze?
18Waren er niet méér te vinden
die terug wilden keren om God eer te geven
dan deze allochtoon10 ?
19Hij zei tegen hem:
Sta op, ga op weg11 ,
je geloofsvertrouwen heeft je bevrijd!
Noten
1vertaling van ‘kai’
2zo probeer ik het opvallende van ‘kai autos’ en van de geografische aanduiding te vertalen; zie de uitleg daarvan in ‘Lukas, de Jood’ van Will Barnard en Peter van ’t Riet (Kok 1984), h. 6; ook in de aantekening bij deze passage in de vertaling van Oosterhuis en Van Heusden (Skandalon, 2007)
3Jaap Goorhuis merkte bij zijn eerder gepubliceerde vertaling op deze site heerlijk onderkoeld op: NBV vertaalt ‘mensen’, maar dat staat er niet. Voor ‘mens’ heeft het Grieks een ander woord beschikbaar, evenals dat in onze taal het geval is
4ik volg de uitleg van ‘lepros’ door Dirk Monshouwer in ‘Het hart van de Torah’ (Kok, 1997), h. IX)
5weer de vertaling van ‘kai’
6weer Jaap Goorhuis: NBV vertaalt: heb medelijden met ons. Zich ontfermen over is echter wat anders dan medelijden hebben met. Het betonen van ontferming is een daad die gesteld wordt. Medelijden blijft hangen in het gevoel.
7weer de vertaling van ‘kai’ – bewust zo om het verhaal te vertragen en alle nadruk te leggen op het ‘zien’ en de aandacht van Jezus voor deze mannen en het bijzondere van wat volgt
8bewust hetzelfde woord als gebruikt voor Jezus’ reis naar Jeruzalem in vs. 11
94 woorden parallel met vs. 11
10lett. ‘anders geborene’
11weer dat woord uit vs. 11
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Vierde zondag van de herfst
Laatste wijziging 9 Oct 2010 12:38:06
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-21 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-17 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Luthers leesrooster] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] dankend naar Jeruzalem, Luc. 17,11-19 [Evangelie] Over grenzen heen kijken, Luc. 17,11-19 [Evangelie]

Vierde zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2Kon. 17,5-7 [OT]
2Kon. 17,24 [OT]
Luc. 17,11-19 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 675; Colofon