aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag van de herfst, 3 oktober 2010
Lucas 17,1-10
Geef ons meer vertrouwen
Inleiding
Om te vergeven is 'vertrouwen' nodig. Maar 'vertrouwen' bestaat vooral uit 'gewoon doen wat je is opgedragen'
Vertaling
1Hij zei tot zijn leerlingen:
Het is onaannemelijk1 dat er geen valkuilen komen,
maar wee degene door wie ze komen.
2Het zou beter voor hem zijn als er een molensteen om zijn nek gelegd zou zijn
en hij in de zee geworpen wordt
dan dat hij één van deze kleinen ten val brengt.
3Let goed op jullie zelf.
Als je broeder2 een fout begaat3 ,
berisp hem,
en als hij zich dan bezint4 ,
vergeef5 hem.
4Zelfs als hij zeven maal per dag fouten tegen jou begaat,
en zeven maal naar jou terugkomt
en zegt:
ik heb me bezonnen,
vergeef hem.
5En de leerlingen zeiden tot de Heer:
Geef ons meer vertrouwen.
6De Heer zei:
Als jullie vertrouwen zouden hebben als een mosterdzaad,
dan zouden jullie tot [deze] moerbeiboom zeggen:
maak je wortels los en plant je in de zee,
en hij zou jullie gehoorzamen.
7Wie van jullie die een knecht als ploeger of herder heeft
zal, wanneer deze binnenkomt van de akker, tot hem zeggen:
kom er snel bij (aan)liggen?
8Nee, zal hij niet veeleer tot hem zeggen:
Maak mij iets te eten klaar6 ,
omgord je
en bedien mij terwijl ik eet en drink.
Daarna mag jij zelf eten en drinken.
9En dan hoeft hij de knecht niet dankbaar te zijn
dat die doet wat hem is opgedragen.
10Zo ook jullie:
wanneer jullie alles doen wat jullie is opgedragen
zeg dan:
wij zijn nodeloze7 knechten,
wat we moesten doen hebben we gedaan.
Noten
1Naar Pieter Oussoren. Het Griekse ‘anendekton’, dat overigens binnen het NT alleen in Luk. 17:1 voorkomt, stamt van het werkwoord ‘dechomai’, wat ‘ontvangen’, ‘aannemen’ betekent.
2m/v
3Hier wordt de meer buitenbijbelse betekenis van ‘hamartano’ gevolgd, zoals bij Liddel Scott. Binnenbijbels vertaalt men doorgaans met ‘zondigen’ – maar wat betekent dat eigenlijk?
4letterlijk: van zin verandert. Alternatief: omkeert / bekeert
5in iets minder religieus jargon: laat
6Letterlijk: Bereid iets dat ik eten zal
7lastig, dit woord. Het stamt van het Griekse Chreo, wat 'nodig hebben' betekent. De Heer heeft ons dus niet nodig...
Afdrukken | vertaling door zuurmond | bij Derde zondag van de herfst
Laatste wijziging 30 Sep 2010 08:31:26
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 17,1-10 [Evangelie] , Luc. 17,1-10 [Evangelie] Geloofsvertrouwen in God en in elkaar, Luc. 17,1-10 [Evangelie] , Luc. 17,1-10 [Evangelie] In zee gesmeten of geplant..., Luc. 17,1-10 [Evangelie] Zie toe op jezelf...!

Derde zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Hab. 3,1-3 [OT]
Hab. 3,16-19 [OT]
Luc. 17,1-10 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1954; Colofon