aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag van de herfst, 3 oktober 2010
Habakuk 3,1-3
- 'dan nog... '
Inleiding
Vooraf
In deze lezing uit Habakuk wordt de po’al, het werk, het optreden van JHWH weggelaten. Dat is rustig voor de vertaler, want dat zit nog voller met vreemde ‘atonale’ poëzie dan de omringende verzen. Onbegrijpelijk Hebreeuws moet in de vertaling onbegrijpelijk Nederlands opleveren. Wellicht is deze lezing gekozen om vers 17 en 18. Het zal aan veler wens tegemoet komen om het begin van vers 18 niet met ‘dan nog’ maar met ‘nochtans’ te vertalen.
Vertaling
1Het gebed van Habakuk de profeet.
Als lamentatie.1

2JHWH, ik hoor de tijding over u.
Vrees overvalt mij, JHWH, over uw optreden.
Laat het toch aan het licht treden2 midden in de jaren.
Maak het kenbaar midden in de jaren.
Gedenk bij [alle] siddering3 het erbarmen.
3God, hij komt uit Teman,
de Heilige, uit het Parangebergte.
Zijn majesteit bedekt de hemel,
vol van zijn lof is de aarde.


… (het optreden van JHWH) …


16Ik hoorde4 het en mijn lijf5 sidderde;
op dit geluid klapperden mijn tanden6
rot7 drong mijn botten binnen,
ik begon te sidderen daar waar ik stond…
terwijl ik toch rustig ben8 over de dag der benauwdheid,
het optrekken tegen het volk dat ons wil plunderen.
17Als de vijgeboom niet zal bloeien,
er geen opbrengst is van de wijnstokken,
als het product van de olijfboom uitblijft,
de velden geen voedsel produceren,
het kleinvee ontbreekt in de kooi,
er geen rund is in de stallen…
18dan nog ben ik vrolijk om JHWH,
zal ik juichen om de god van mijn vrijheid.
19JHWH, Mijn Heer, mijn kracht.
Hij maakt mijn voeten als die van hinden,
op mijn hoogten laat hij mij voorttreden.

Voor de koorleider, met snarenspel (van mij9 ).
Noten
1‘lamentatie', ook in het Hebreeuws een exotisch woord. (alleen nog Psalm 7,1 < ak).
2Of lett. ‘doe het opleven'.
3‘siddering', rogez het sidderen zelf en wat het veroorzaakt; een mooie parallel in Job 37,2.
4‘hoorde … sidderde’. De woorden van de aanvang [vs 2] worden nadrukkelijk herhaald.
5Bèten, buik. Dat moet dus in de vertaling lijfelijk klinken.
6ts-l-l, in het zeldzame woord gaat het om iets hoorbaars; elders: het tuiten van de oren (bijv. Jer. 19,2). Wat voor geluid kunnen lippen in het Nederlands maken?
7Rot in het gebeente. Dezelfde uitdrukking nog slechts in Hos. 5,12; Spr. 12,24; 14,30.
8‘terwijl ik toch rustig ben' Alternatief: n-w-ch II, zie Lex. nevenvorm van '— n-ch. Een mogelijke vertaling in dat geval: ‘ik begon te jammeren over de dag van de angst'. De gegeven vertaling leidt mooier toe naar de verzen 17 en 18.
9(van mij): suffix=? Vgl. Jes. 38,20.
Afdrukken | vertaling door kad | bij Derde zondag van de herfst
Laatste wijziging 13 Sep 2010 18:35:17
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Hab. 3,1-19 [OT] dan nog..., Hab. 3,1-3 [OT] , Hab. 3,1-3 [OT] , Hab. 3,1-19 [OT]

Derde zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Hab. 3,1-3 [OT]
Hab. 3,16-19 [OT]
Luc. 17,1-10 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1967; Colofon