aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Tweede zondag van de herfst, 26 september 2010
Lucas 16,19-31
Vertaling
19Er was een rijk man,
gekleed in purper en fijn linnen;
de hele dag vierde hij feest,
schitterend!
20Een arme,
zijn naam was Lazarus,
was neergelegd bij de ingang (van zijn huis).
21Hij was overdekt met zweren en verlangde ernaar
zich te verzadigen met wat er afviel van de tafel van de rijke.
Maar de honden kwamen om zijn zweren te likken.
22Het geschiedde:
de bedelaar stierf
en werd door de engelen gedragen in Abrahams schoot.
Ook de rijke stierf en werd begraven.
23In het dodenrijk sloeg hij zijn ogen op.
Aan kwellingen ten prooi ziet hij Abraham van ver af
en Lazarus in zijn schoot.
24Hij riep hem en zei:
Vader Abraham!
Ontferm u over mij!
Zend Lazarus, dat hij de top van zijn vinger in water doopt
en mijn tong verkoelt,
want ik lijd pijn in deze vlam.
25Maar Abraham zei:
kind, herinner je dat jij tijdens je leven
het goede ontvangen hebt
en Lazarus het kwade.
Nu wordt hij hier getroost
en lijd jij pijn.
26En bij dit al:
er is tussen ons en jullie een diepe kloof gesteld,
opdat zij die van hier naar jullie willen oversteken
dat niet kunnen en er ook van daar naar ons toe
geen doorgang mogelijk is.
27Hij zei:
Dan vraag ik u , vader:
zend hem naar het huis van mijn vader,
28want ik heb vijf broers,
dat hij hen waarschuwt, opdat zij niet óók terechtkomen
op deze plaats van kwelling.
29Maar Abraham zegt tegen hem:
zij hebben Mozes en de profeten,
naar hén moeten zij luisteren!
30Maar hij zei:
Nee, vader Abraham, maar wanneer iemand
bij de doden vandaan naar hen toekomt
zullen zij tot omkeer komen.
31Hij echter zei tegen hem:
indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren,
dan zullen zij zich ook niet laten overtuigen
wanneer er iemand uit de doden opstaat.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Tweede zondag van de herfst
Laatste wijziging 24 Sep 2010 13:39:29
Reacties:
harrypals: enkele kanttekeningen [2010-09-24 08:22:35]
een tekst die goed voor te lezen is, puntig vertaald -bijv. vs. 1 de rijke goed neergezet; de beide keren praesens (23 en 29) behouden, dat verlevendigt en raakt de kern
wel enkele kleinere punten, soms kritiek, soms ter overweging:
19 de vertelling begint met 'mens', niet 'man' — het gaat over ons aller mens-zijn in rijkdom en armoede
20 waarom 'bedelaar' toegevoegd? de term 'arme' is veelzeggend genoeg
20 'onomati' — ik vind het sterker om in de vertaling 'naam' te laten doorklinken, om de tegenstelling met de naamloze rijke te benadrukken
20 lett. 'neergesmeten' ('ballein') — geeft wel zin, zegt wat over de verwaarlozing waarin de arme moet leven
versaanduiding '21' ontbreekt
20/21 waarom 'overdekt met zweren' trekken bij het vervolg?
23 en 28 ik zou hier 'kwelling(en)' vertalen, in 24 en 25 staat een ander woord voor 'pijn lijden'
23 'apo makrothen': de nadruk ligt op het perspectief van de rijke: hij is ver weg, dus beter 'van veraf'
25 eig. staat er 'jouw goede'; NBV 'je deel van het goede'
25 na Lazarus staat er 'net zo'
28 eig. staat er 'hij kan voor hen een getuigenis zijn' (zo Hemelsoet/Monshouwer): alleen zijn verschijning is al een getuigenis, denkt de rijke (wrang: dat was voor hem bij leven niet zo...)
30, 31 (2x) 'ei' is conditioneel 'als', niet 'wanneer' (is temporeel)
30 'metanoein' 'van gedachten veranderen'? — sluit wel aan bij het Griekse 'nous', minder bij het Hebreeuwse 'shub'; ik zou toch zeggen 'omkeren', 'tot omkeer komen'
jaap goorhuis: enkele kanttekeningen [2010-09-24 13:12:50]
een tekst die goed voor te lezen is, puntig vertaald -bijv. vs. 1 de rijke goed neergezet; de beide keren praesens (23 en 29) behouden, dat verlevendigt en raakt de kern
Harry, dank voor je kritische noten.
De meeste heb ik opgenomen in de tekst.
Waar ik dat niet gedaan heb is dat terwille van de voorleesbaarheid.
Wat betreft je opmerkingen over 30 en 31: In 30 staat ean en in 31 ei. Het eerste heb ik nu temporeel en het tweede conditioneel vertaald.

Andere vertalingen: Luc. 16,19-31 [Evangelie] Een woord van vader Abram, Luc. 16,19-31 [Evangelie] Lazarus, Luc. 16,19-31 [Evangelie] , Luc. 16,19-31 [Luthers leesrooster] , Luc. 16,19-31 [Evangelie]

Tweede zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Am. 6,1-10 [OT]
Luc. 16,19-31 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1941; Colofon