aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Amos 8,4-7
Knoeien met geld en mensen
4   Hoor dít
     jullie die de behoeftige te pakken nemen
     die er op uit bent een eind te maken aan de gebukten1 in het land
5   die zeggen:
            Wanneer is [de feestdag van] Nieuwe Maan voorbij
            zodat we weer graan [op de graanmarkt] kunnen verhandelen
            of de sabbat
            zodat we weer kunnen openen voor koren[-verkoop]:
            de efa-maat verkleinen
            het sikkelgewicht vergroten
            en de bedrogweegschaal frauduleus inzetten
6           de armen om geldschuld2 opkopen
            de behoeftige vanwege een paar sandalen
            – korenafval3 verhandelen we mee!
7   JHWH zweert bij de hoogmoed van Jakob:
            Nee, ik zal niet op den duur hun daden vergeten!
8   Moet híerom de aarde niet sidderen
     en treuren al wie er op woont?
Noten
1‘Gebukten': volgens de Naardense Bijbel. Dubbelzinnig: de met harde hand neergebogenen (vgl Buber, Gebeugten) zijn ook de neergebogenen voor God (vgl Lexicon en Concordantie: `aniy > `-n-h)
2Aldus terecht de Naardense Bijbel
3In deze betekenis hapax leg. [mappal > n-f-l ]

Afdrukken | vertaling door kad | bij Eerste zondag van de herfst
Laatste wijziging 22 Aug 2010 18:46:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Am. 8,4-7 Knoeien met geld en mensen, Am. 8,4-7 Knoeien met geld en mensen
Deze site heeft 252 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 635; Colofon