aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Dertiende zondag van de zomer, 12 september 2010
Lucas 15,1-10
Wie onder jullie ?
Vertaling
Lucas 15:1 – 10

1Alle tollenaren en zondaren
bleven1 hem benaderen2
om hem te horen,
2terwijl de Farizeeën en de Schiftgeleerden morden,
zeggend:
deze ontvangt zondaren
en eet met hen!

3Hij sprak dan tot hen deze gelijkenis, zeggend:
4Welk mens onder jullie,
die honderd schapen in bezit heeft,
zal, wanneer onder hen3 één verloren gaat,
dan niet de negenennegentig achterlaten
in de woestijn,
en op weg gaan naar het verlorene,
5totdat hij het gevonden heeft?
En als hij het gevonden heeft,
neemt hij het verheugd op zijn schouders,
6en thuis gekomen
roept hij de vrienden en buren samen,
en zegt tot hen:
verheug je met mij,
omdat ik mijn schaap gevonden heb,
dat verloren was.
7Ik zeg jullie:
zo zal er vreugde in de hemel zijn,
over één zondaar die tot omkeer komt,
meer dan over negenennegentig rechtvaardigen
die geen omkeer nodig hebben.

8Of welke vrouw, die tien drachmen4 heeft,
wanneer zij één drachme verliest,
zal zij dan niet een kandelaar ontsteken
het huis aanvegen en zorgvuldig5 doorzoeken,
totdat zij het vindt?
9En als zij het gevonden heeft,
roept zij de vriendinnen en buren samen,
zeggend: verheug je met mij,
omdat ik de drachme gevonden heb,
die verloren was.
10Zo, zeg ik jullie,
zal het gebeuren
dat de engelen Gods vreugde zien6
om één zondaar
die tot omkeer komt.
Noten
1vanwege imperfectum
2om de ontmoeting met het heilige aan te duiden vgl. Ex.3:5;24:2;Le.10:3; Dt.4:7
3de parallel tussen ´onder jullie´ en ´onder hen´ mag m.i. in de vertaling niet verloren gaan
4drachme, Griekse munteenheid ter waarde van een arbeidersdagloon, een halve denarius, of kwart sjekel. Omdat feitelijk alleen Romeinse munten ten tijde van Jezus betaalmiddel waren, wordt verondersteld dat het hier een (erf)sieraad bedoeld wordt
5vgl. Lc.10:34,35;Hn.27:3
6letterlijk:´tegenover de engelen Gods´,
nl. bij God zelf. Evenmin als de vinders van het verlorene is God eenzaam in Zijn vreugde
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Dertiende zondag van de zomer
Laatste wijziging 3 Aug 2010 16:29:53
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 15,1-10 [Evangelie] , Luc. 15,1-10 [Evangelie] vreugde om het terugvinden van wat / wie verloren , Luc. 15,1-10 [Evangelie] vreugde om wat / wie terug werd gevonden , Luc. 15,1-10 [Evangelie] , Luc. 15,1-10 [Evangelie] , Luc. 15,1-10 [Luthers leesrooster] Wees samen met mij verheugd..., Luc. 15,1-10 [Evangelie] , Luc. 15,1-10 [Evangelie] Blijdschap over omkeer
Exegeses: Luc. 15,1-10 [Commentaar] Verloren, gevonden

Dertiende zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 32,7-14 [OT]
Luc. 15,1-10 [Evangelie]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 128; Colofon