aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Twaalfde zondag van de zomer, 5 september 2010
Lucas 14,25-33
Inleiding
Bezint eer ge begint
Met voorbeelden uit het dagelijks leven wordt uitgelegd: wie kan leerling van Jezus zijn of liever hoe kan een mens leerling van Jezus zijn.
Vertaling
25        Vele scharen gingen met hem voort,
            hij keerde zich om
            en zei tegen hen:
26        als iemand tot mij komt
            en niet zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers, zussen,  
            ja zelfs zijn eigen ziel1 haat2
            kan hij niet mijn leerling zijn.
27        Al wie niet zijn eigen kruis meesleept3
            en achter mij aankomt,
            kan niet mijn leerling zijn.
28        Want wie onder jullie die een toren wil bouwen
            zal niet eerst gaan zitten om de kosten te berekenen,
            of hij voldoende heeft voor de voltooiing;
29        hij wil voorkomen dat,4
            als hij het fundament gelegd heeft,
            maar niet in staat is het af te maken,
            alle toeschouwers hem beginnen te bespotten
30        en zeggen:
            deze mens begon te bouwen
            maar hij was niet in staat het af te maken.
31        Of welke koning trekt op
            om met een andere koning in een oorlog strijd te leveren
            en gaat niet eerst zitten om te beraadslagen
            of hij bij machte is met tien duizendtallen hem tegemoet te treden
            die met twintig duizendtallen op hem afkomt?5
32        zo niet, dan zal hij,
            terwijl hij nog ver weg is,
            een gezantschap sturen
            en vragen naar wat tot vrede leidt
33        Zo geldt voor ieder onder jullie:
            wie niet afscheid neemt van al wat hij bezit6
            kan niet mijn leerling zijn.
Noten
1mooier is van Pieter Oussoren: "lijf-en-ziel"
2de NBV neigt zowel in de eerste regel met "volgt" als in deze met "breekt"  naar 'interpretatie'.
3of "torst" in plaats van het te lichte en te bekende "draagt".
4van Pieter Oussoren.
5Ook hier is "oprukt" in de NBV meer dan er staat.
6of "tot zijn beschikking heeft" suggereerde Leen de Ronde.
Afdrukken | vertaling door Marianne Storm | bij Twaalfde zondag van de zomer
Laatste wijziging 1 Sep 2010 12:02:17
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 14,25-33 [Evangelie] , Luc. 14,25-33 [Evangelie] niet van jezelf...., Luc. 14,25-33 [Evangelie] , Luc. 14,25-35 [Evangelie] , Luc. 14,25-33 [Evangelie]

Twaalfde zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 30,15-20 [OT]
Luc. 14,25-33 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 80; Colofon