aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Twaalfde zondag van de zomer, 5 september 2010
Deuteronomium 30,15-20
Inleiding
Zegen of vloek
Vertaling
15    Zie, ik leg je vandaag het leven en het goede voor1 ,
        en de dood en het kwade,
16    Want ik gebied je vandaag
        JHWH, jouw god, lief te hebben
        op zijn wegen te wandelen
        en zijn geboden, voorschriften en inzettingen in acht te nemen
        opdat je leeft en talrijk wordt
        en JHWH, jouw god, je zegent in het land
        dat jijzelf in bezit komt2 nemen.
17    Maar als jij je hart afwendt
        en niet luistert
        maar je laat verleiden
        en je neerbuigt voor andere goden
        en hen dient…
18    Ik verkondig je vandaag:
        Voorwaar, je zult zeker te gronde gaan.
        Je zult niet lang leven op de grond
        waarheen je de Jordaan zult oversteken
        om het in bezit te komen nemen.
19    Ik neem tot getuigen tegen jou vandaag
        de hemel en de aarde.
        Het leven en de dood leg ik je voor,
        de zegen en de vloek.
        Kies dan het leven
        opdat je leeft
        jij en je zaad!
20    door JHWH, jouw god, lief te hebben
        gehoor te geven aan zijn stem
        en dichtbij hem te blijven.
        Voorwaar, dat is jouw leven
        en lengte van dagen om te wonen op de grond
        waarvan JHWH onder ede aan jullie vaderen beloofd heeft
        – aan Abraham, Isaak en Jakob –
        dat hij het hun zou geven.
Noten
1
2
Afdrukken | vertaling door siebert-hommes | bij Twaalfde zondag van de zomer
Laatste wijziging 22 Aug 2010 17:57:40
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Deut. 30,15-20 [OT] , Deut. 30,15-20 [OT] , Deut. 30,15-20 [OT] , Deut. 30,15-20 [OT] , Deut. 30,15-20 [OT] , Deut. 30,15-20 [OT]

Twaalfde zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 30,15-20 [OT]
Luc. 14,25-33 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 166; Colofon