aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zevende zondag van de zomer, 1 augustus 2010
Lucas 12,13-21
Rijk en dwaas
Inleiding
Iemands leven hangt niet van zijn bezit af, hoe overvloedig het ook is...
Vertaling
13Iemand uit de menigte zei tot hem:
Meester1 , zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij deelt.
14Hij zei tot hem:
Mens,
wie heeft mij als rechter of verdeler over jullie aangesteld?
15Hij zei tot hen:
Zie toe en pas op voor alle hebzucht,
want zelfs2 als iemand overvloed heeft
hangt zijn leven niet van zijn bezit af3 .
16Hij sprak een gelijkenis tot hen4 :
Het landgoed van een zeker rijk mens had een goede5 opbrengst.
17En hij overlegde bij zichzelf6 :
Wat zal ik doen?
Want ik heb geen (plek) om mijn vruchten te verzamelen.
18En hij zei:
Dit zal ik doen.
Ik breek mijn schuren af
en ik7 bouw grotere;
en daar(in) verzamel ik dan al mijn graan en goederen.
19Dan zal ik tot mijn ziel8 zeggen:
Ziel9 , je hebt vele goederen liggen
voor vele jaren;
rust, eet, drink, wees vrolijk.
20Maar dan zegt God tot hem:
Dwaas10 ,
deze nacht zal men jouw ziel van jou terugvragen.
Wat je bereikt11 hebt, voor wie zal het zijn?
21Zo gaat het
met wie schatten voor zichzelf verzamelt
en niet rijk is in God.
Noten
1Leraar / Leermeester
2ook
3Iets soepeler vertaald: want iemands leven hangt niet van zijn bezit af, hoe overvloedig het ook is
4zeggend
5velen vertalen 'rijke', maar het 'eu' van 'euforeo' is gewoon 'goed'
6zeggend
7Grammaticaal is deze herhaling van het 'ik' niet nodig. Maar juist dat (zeven maal) herhaalde 'ik' lijkt belangrijk in de gelijkenis
8Klaas Eldering (http://www.schriftlezing.nl/index.php?who=0&go=6&ID=312) vertaalt heel aardig: zal ik tot mijn persoontje zeggen
9Eldering: 'Jongen'
10Psalm 14:1 / Onverstandige / Naardense Bijbel: Stuk onverstand
11letterlijk: klaargemaakt
Afdrukken | vertaling door zuurmond | bij Zevende zondag van de zomer
Laatste wijziging 1 Aug 2010 06:30:32
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 12,13-21 [Evangelie] , Luc. 12,13-21 [Evangelie] , Luc. 12,13-21 [Evangelie] , Luc. 12,13-21 [Evangelie] , Luc. 12,13-21 [Evangelie]

Zevende zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Pr. 2,1-11 [OT]
Luc. 12,13-21 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 537; Colofon