aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag van de zomer, 4 juli 2010
1 Timoteüs 2,1-7
Inleiding
Het doen van de gebeden in de gemeente — ter bevrijding
Vertaling
1Dus roep ik allereerst op
tot het doen1 van gebeden
— voorbeden, pleidooien, dankzeggingen —
voor alle mensen,
2voor koningen en allen in de hoogte2 ,
zodat wij een ongestoord en rustig leven kunnen leiden
in alle ontzag3 en waardigheid.
3Dat is goed en welkom
voor onze Bevrijder: God4 ,
4die wil dat alle mensen bevrijd worden
en tot waarachtig inzicht5 komen.
5Want Eén is God6 ,
Eén is ook middelaar van God en mensen:
één7 mens, één gezalfde: Jezus,
6die zichzelf gaf als losprijs voor allen —
het getuigenis voor8 deze bijzondere tijden9 .
7Daartoe ben ik10 aangesteld
als heraut en gezant
— wat ik zeg is waarachtig11 , ik lieg niet —,
als leraar van de volken, in waarachtig geloofsvertrouwen12 .
Noten
1dat actieve werkwoord laat de NBV helaas weg
2'die over ons gesteld zijn' heeft de Naardense Bijbel — dubieus
3met εὐσέβεια  vertaalt de LXX יִרְאָה
4de volgorde is opvallend, dus ook zo vertalen
5geen lidwoord, zoals de Willibrordvertaling
6bewust dubbelzinnig vertaald; de NBV vertaalt: 'er is maar 1 God'
7geen lidwoord, zoals Statenvertaling, NBG '51, Willibrord en NBV
8geen voorzetsel, dus geen 'in' of 'op'
9of 'de geëigende tijden' of 'zijn eigen tijd'
10met nadruk
11zegt meer dan 'waar', zo ook in vss. 4 en 7d
12Willibrord 'in het ware geloof' klinkt heel ouderwets dogmatisch
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Derde zondag van de zomer
Laatste wijziging 16 Dec 2020 15:43:11
Reacties:
jaap goorhuis: Ik zet een vraagteken bij de vertaling van het woord 'huperochè'in vers 2. Ik zou vertalen: met 'hooggeplaatsten' . Dus: voor koningen en alle hooggeplaatsten. Zie Murre.

Verder: het is toch ongebruikelijk om het cijfer 1 in een tekst te zetten, wanneer één bedoeld wordt?

Jaap Goorhuis. [2010-07-02 19:22:20]
harrypals: Jaap, [2010-07-02 07:38:50]
je hebt gelijk met die 1, ik kan alleen geen een met accenten maken — een volgende keer zal ik de tekst eerst in Word opmaken, dan lukt dat wel.
W.b. 'hoogeplaatsten'  — dan voeg je een element toe, nl. dat mensen hoog geplaatst zijn, terwijl er letterlijk staat 'die het hoog hebben' — 'in hun bol' voeg ik dan in gedachten toe, maar dat is misschien eenzijdig. Ik laat het graag open... Ook Murre is niet het einde van alle wijsheid....

Derde zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 66,10-14 [OT]
Luc. 10,1-20 [Evangelie]
1Tim. 2,1-7 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1872; Colofon