aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Septuagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag van de zomer, 4 juli 2010
Jesaja 66,10-14
Vertaling
10Verheug je met Jeruzalem en jubel om haar1
jullie allen die haar liefhebben2 .
Wees vrolijk, ja wees vrolijk met haar
jullie allen die om haar in de rouw zijt gegaan3 .
11Zuigen maar, jullie! laat je maar verzadigen
door haar troostrijke4 borst
slurpen maar, jullie! laat je maar laven
door haar luisterrijke tiet.

12Immers, aldus zegt JHWH
Let wel,  als met een rivier overdek ik haar met vrede5
met de luister der natiën6 als met een kolkende7 stroom.
Op de heup zullen jullie gedragen worden
op knieën gewiegd.
13Zoals een moeder iemand troost8
zo zal ik jullie troosten  …
door Jeruzalem zullen jullie getroost worden.
14Jullie zult (het) zien, je hart zal vrolijk worden
je gebeente9 zal als jong groen uitspruiten.

De hand van JHWH zal bekend worden bij zijn knechten
maar hij zal tekeergaan tegen zijn vijanden.


Vert. C. van Duin
Noten
1Weliswaar is Jeruzalem in het Nederlands een onzijdig begrip, maar evenals het Hebreeuws denkt het Nederlands aan de stad als een vrouwelijke grootheid. Vandaar – in overeenstemming met de vertaaltraditie – hier en in de volgende regels vrouwelijke voornaamwoorden.
2Het werkwoord  ).h.b.  heeft ook een duidelijke politieke connotatie. Vergelijk Deuteronomium. Beuken: loyaal zijn aan.
3Vgl. 57:18; 61:2,3; 60:20.
4 De stam n.ch.m. heeft, anders mijns inziens dan het nederlandse werkwoord troosten, ook de betekenis van bemoedigen, nieuw perspectief bieden.
5Vgl. 48:18.
6Zie 61:6.
7Een typisch Jesaja-woord. Zie 8:8; 10:22; 28:2,15,17,18; 30:28; 43:2. En vgl. Dan 11:10,40.
8Zie noot 4.
9Deze metafoor duidt mijns inziens op dat wat zorgt voor de samenhang, de cohesie van een samenleving: gebinte!
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Derde zondag van de zomer
Laatste wijziging 4 Jun 2010 17:56:26
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 66,10-14 [OT] Verheug je met Jeruzalem, Jes. 66,10-14 [OT] , Jes. 66,10-14 [OT] , Jes. 66,10-14 [OT] , Jes. 66,5-14 [OT-alt] , Jes. 66,10-14 [OT]

Derde zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 66,10-14 [OT]
Luc. 10,1-20 [Evangelie]
1Tim. 2,1-7 [Epistel]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 64; Colofon