aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Eerste zondag van de zomer, 20 juni 2010
1 Timoteüs 1,1-11
Inleiding
Groet en waarschuwing tegen valse leraren
Vertaling
1Paulus, een apostel van Christus Jezus
naar het bevel van God onze zaligmaker en Christus Jezus onze hoop.
2aan Timoteüs, mijn waar kind in geloof:
genade, ontferming, vrede
van God de vader en Jezus Christus onze heer.
3Dat ik je heb opgeroepen te blijven in Efese
toen ik naar Macedonië reisde
was dat,
opdat jij anderen zou  bevelen
geen ander leer te brengen,
4en zich niet bezig te houden met mythen
en eindeloze geslachtsregisters
die eerder zinloze speculaties opleveren
dan een huishouden1 van God in het geloof.
5Het doel nu van de oproep is:
liefde vanuit een rein2 hart
en een goed geweten
en waar3 geloof,
6waarvan sommigen afgedwaald zijn
door zich te keren tot leeg4 gepraat,
7zij willen leraren van de Wet zijn
terwijl ze niet begrijpen
wat ze zeggen
noch wat zij van sommige dingen bevestigen.
8Wij weten dat de Wet goed is
als iemand haar legitiem5 gebruikt,
9wel wetend, dat niet voor een rechtvaardige
een wet is vastgesteld
maar voor wetlozen, tuchtlozen, goddelozen en zondaars,
heiligschenners en ontwijders6 , vadermoordenaars en moedermoordenaars, doodslagers
10hoereerders, knapenschenders,
slavenhandelaars7 , leugenaars, meinedigen
en al het verdere dat tegen de gezonde leer ingaat,
11in overeenstemming met het evangelie8
van de glorie van de zalige God,
in wie ik geloof.
Noten
1Letterlijk vertaald zou het kunnen zijn: de economie.
2zowel ceremonieel als ethisch
3ook te vertalen als: ernstig, echt, zonder hypocrisie. Oussoren: ongeveinsd
4ook mogelijk: zinloos
5volgens de regels, Oussoren: wetswijze
6overgenomen van Oussoren, letterlijk: onheiligen en profanen
7NBG: zielverkopers (zeer vrij); Oussoren: mensenrovers
8Oussoren zeer mooi: verkondiging
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij Eerste zondag van de zomer
Laatste wijziging 16 Dec 2020 15:29:55
Reacties:
harrypals: enkele kanttekeningen [2010-06-11 07:55:10]
Paulus en zijn woorden — welke indruk wil je overbrengen? er is het vooroordeel dat Paulus een strenge leraar is — wat doe je daarmee tijdens het voorlezen van zijn tekst in de gemeente? Ik ben onder de indruk van de poging van Maarten den Dulk om zijn tekst te 'hertalen' ('Een huis naast de synagoge'). Iets ervan zou ik voor de zondagse lezing wel willen overnemen.
Ik leg de vinger bij volgens mij onnodig zwaar geladen woorden.
Meteen al je zelf geformuleerde opschrift 'waarschuwing tegen valse leraren'.
En: in 1 en 3 vertaal je 2 x 'bevel(en)' voor 2 verschillende Griekse woorden; ik zou liever vertalen resp. 'beschikking' en 'oproepen' (zo vertaal je ditzelfde woord ook in vs. 5). Voor mij is dit gedeelte ook een oproep om het bij de Tora te houden en te beseffen dat de Tora evangelie is voor zondaren. Het is heel moeilijk om die lange lijst 'zware' woorden in 9 en 10 zinvol te vertalen, zodat duidelijk naar welke praktijken ze verwijzen — die door het evangelie ontmaskerd zijn en niet meer hoeven
Verder:
1 'sooter': 'zaligmaker' vind ik wel erg ouderwets en individualistisch — horende vanuit de Tenach zou ik kiezen voor 'bevrijder'
3 'paramenein' staat er, zou dat 'para-' kunnen meeklinken? 'erbij blijven'?
3 helder je aanvulling 'was dat om...'
3 'anderen' voor 'tisin'? 'sommigen' (heb je voor ditzelfde woord gebruikt in vs. 6 en 7) of (den Dulk) 'nu dezen dan genen'
4 'speculaties' treffend
5 ik zou voor 'oproep' zetten 'die', om het verband te verduidelijken
5 'waar geloof' — ik zou een 'anhypokrytes' echt laten klinken: 'ongeveinsd' of 'niet hypocriet'
7 slot is in deze vertaling duister; den Dulk probeert 'namelijk dat ze in zeker opzicht zelfbevestigend bezig zijn' — zou dat kunnen? 'dia-' als versterking?
8 'legitiem' — mooi gevonden; toch zou ik kiezen voor herhaling van het kernwoord 'wet':'wettig' 'zoals de wet zelf wil', 'op wetswijze'
9 ik zou 'touto' laten klinken 'je moet dit wel weten, dat...'
9 gaat het nog steeds over de Tora? je hebt nu wet zonder hoofdletter...
9 'anomos' — den Dulk vertaalt: 'hen die geen Tora kennen'
9 'anhypotaktos' — zou ik letterlijker houden 'die zich niet (aan de Tora) onderschikken'; den Dulk parafraseert 'die zonder gebod leven'
9 'asebes' : ik hoor de LXX-vertaling van 'rasha', 'schoften' of 'mensen die God niet vrezen'Eerste zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 8,26-39 [Evangelie]
1Tim. 1,1-11 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 604; Colofon