aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Eerste zondag na Trinitatis, 6 juni 2010
1 Koningen 17,17-24
Vertaling
17Het geschiedde zo na deze gebeurtenissen:
de zoon van de vrouw, de vrouwe des huizes,1 werd ziek.
Het geschiedde zo: zijn ziekte werd zeer ernstig
er bleef geen levensadem in hem over.
18Zij zei tot Elia:
Wat heb ik met jou te maken, man Gods!
Je bent tot mij gekomen om [mij] eraan te herinneren dat ik schuldig ben2
en mijn zoon te laten sterven.
19Elia zei:
Geef me je zoon.
Hij nam hem van haar schoot
bracht hem naar boven naar het bovenvertrek waar hij verblijf hield
en legde hem neer op zijn bed.
20Hij riep tot JHWH en zei:
JHWH mijn god
doet u zelfs de weduwe bij wie ik als gast vertoef onheil
door haar zoon te laten sterven?
21Hij strekte zich driemaal over het kind uit.
Hij riep tot JHWH en zei:
JHWH mijn god
doe toch de levensgeest van dit kind in zijn binnenste terugkeren.
22JHWH gaf gehoor aan de stem van Elia
en de levensgeest keerde in het lichaam van het kind terug.
Het leefde!
23Elia nam het kind op
bracht het uit het bovenvertrek naar beneden het huis in
en gaf het aan zijn moeder.
Elia zei:
Zie, je zoon leeft.
24De vrouw zei tot Elia:
Nu weet ik dat jij een man van God bent3
en dat het woord van JHWH in je mond betrouwbaar is.
Noten
1Hier wordt de vrouwelijke vorm van ‘de heer des huizes’ gebruikt.
2Letterlijk: om mijn schuld in herinnering te brengen, maar deze vertaling kan aanleiding geven tot een letterlijke interpretatie (geldschuld).
3Hier heeft het Hebreeuws niet het ‘neutrale’ ’jš h’lhjm (letterlijk man van de godheid), zoals in vs. 18, maar het specifieke ’jš ’lhjm (man van God). De eerste uitdrukking is de gebruikelijke (51x in Koningen), de man van God treedt behalve hier op in 1 Koningen 13:1, waar Jerobeam inzake de oprichting van gouden kalveren te Betel en Dan tot de orde wordt geroepen; in 2 Koningen 1:10, waar Elia zich tot een officier van Achazja van Israël richt; en 2 Koningen 4:9, waar de Sunammitische vrouw tot Elisa spreekt. In 1 Koningen 17 lijkt het onderscheid tussen man gods en man van God theologische betekenis te hebben: in vs. 18 is de toon van de vrouw afstandelijk, verwijtend, in vs. 24 spreekt zij een geloofsbelijdenis uit.
Afdrukken | vertaling door evert | bij Eerste zondag na Trinitatis
Laatste wijziging 23 May 2010 20:08:37
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kon. 17,17-24 [OT] Elia en de Sunammitische, 1Kon. 17,17-24 [OT] , 1Kon. 17,17-24 [OT-alt] , 1Kon. 17,7-24 [OT-alt] , 1Kon. 17,17-24 [OT]
Exegeses: 1Kon. 17,7-24 [Commentaar] De weduwe van Sarefat

Eerste zondag na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kon. 17,17-24 [OT]
Luc. 7,11-17 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 419; Colofon