aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zevende zondag van Pasen, 16 mei 2010
Johannes 14,15-21
Inleiding
Afscheidswoorden. God woont bij de mensen 1)
Vertaling
15Indien jullie mij liefhebben,
kom dan mijn opdrachten na
16en ik zal de vader vragen.
Hij zal jullie een andere helper 1) geven,
opdat hij bij jullie is totdat de tijd daar is:
17de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen,
omdat die hem niet aanschouwt 2) en niet erkent.
Jullie erkennen hem,
hij blijft bij jullie en is in jullie.
18Ik zal jullie niet verweesd verlaten,
ik kom bij jullie.
19Nog even en de wereld aanschouwt mij niet meer,
maar jullie aanschouwen mij.
Omdat ik leef, zullen ook jullie leven.
20Op die dag zullen jullie erkennen dat ik in de vader ben
en jullie in mij en ik in jullie.
21Degene die mijn opdrachten heeft en ze nakomt,
die is degene die mij liefheeft;
wie mij liefheeft zal geliefd worden door mijn vader
en ik zal hem liefhebben
en ik zal mij zelf voor hem zichtbaar maken.”1) Zie Apoc. 21:22
2) Parakletos = de erbij geroepene (= advocatus) pleitbezorger, hij die voor iem. Instaat, bidt, ondersteuner, helper > Jezus redivivus. Cf 14:16, 15:26, 16:7, 16:8 en 16:13.
3) Thewrew = aanschouwen. Zie de trapsgewijze verschillen tussen oraw zien, inzien, thewrew=bekijken, aandachtig beschouwen, aanschouwen en blepw=kijken, zien in cap.20Afdrukken | vertaling door wiersma | bij Zevende zondag van Pasen
Laatste wijziging 9 May 2010 09:49:11
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 14,15-31 [Evangelie] de pleitbezorger, Joh. 14,8-17 [Evangelie] , Joh. 14,15-31 [Evangelie] Laatste woorden, laatste vragen, Joh. 14,8-17 [Evangelie] , Joh. 14,15-21 [Evangelie]

Zevende zondag van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 14,15-21 [Evangelie]
Ex. 23,1-17 [OT-alt]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 910; Colofon