aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van Pasen, 29 mei 2022
1 Samuël 12,19-24
Vertaling
19Het hele volk zei tot Samuël:
Bid tot JHWH je god ten behoeve van je knechten
zodat we niet sterven
want aan al onze zonden hebben we [nog] kwaad toegevoegd
door ons een koning te wensen.
20Samuël zei tot het volk:
Vrees niet
al hebben jullie al dit kwaad bedreven
wijk evenwel niet af van JHWH
en dien JHWH met heel je hart.
21Wijk niet af
want achter de wirwar[machten]
die je niet tot nut zouden zijn
en die je niet kunnen redden [zou je aangaan]
want een wirwar is het
22Want JHWH zal zijn volk niet in de steek laten
omwille van zijn grote naam.
want het heeft JHWH behaagd jullie tot zijn volk te maken.
23Wat mij betreft, het zij verre van mij
dat ik tegen JHWH zou zondigen
door ermee op te houden ten behoeve van jullie te bidden
ik zal jullie onderrichten over [wat] de goede en de rechte weg [is].
24Vrees evenwel JHWH
en dien hem trouw en met heel je hart
want zie wat voor grote dingen hij bij jullie heeft gedaan.
Afdrukken | vertaling door evert | bij 7e van Pasen
Laatste wijziging 9 May 2010 22:41:32
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Sam. 12,19-24 [OT] Het volk wil een koning, 1Sam. 12,19-24 [OT] , 1Sam. 12,19-24 [OT] , 1Sam. 12,19-24 [OT]

7e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Sam. 12,19-24 [OT]
Joh. 14,15-21 [Evangelie]
Ruth 1,1-22 [rector]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 555; Colofon