aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Hemelvaartsdag, 13 mei 2010
Lucas 24,46-53
Vertaling
46Hij zei tegen hen:
zo staat geschreven
dat de Gezalfde lijdt en opstaat uit de doden op de derde dag.
47En dat verkondigd wordt op zijn naam:
bekering tot vergeving van zonden voor alle volken,
te beginnen vanaf Jeruzalem.
48Jullie zijn hiervan getuigen.
49En zie, ik leg de belofte van mijn Vader op jullie.
Jullie blijft in de stad totdat je met kracht bekleed wordt uit de hoogte.
50Hij leidde hen uit tot bij Bethaniƫ.
Hij hief zijn handen op en zegende hen.
51Het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen wegging en werd
opgenomen naar de hemel.
52Zij bogen voor Hem neer en gingen terug naar Jeruzalem, met grote vreugde.
53Zij waren voortdurend in de tempel en zegenden God.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Hemelvaartsdag
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 24,35-48 [Evangelie] , Luc. 24,35-48 [Evangelie] , Luc. 24,49-53 [Evangelie] , Luc. 24,49-53 [Evangelie] Wachten op de belofte van de Vader, Luc. 24,35-48 [Evangelie] , Luc. 24,44-53 [Evangelie] Gezegend afscheid
Exegeses: Luc. 24,49-53 [Commentaar] Jezus, Luc. 24,35-48 [Commentaar] Opgestaan naar de Schriften

Hemelvaartsdag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 24,46-53 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 363; Colofon