aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag van Pasen, 18 april 2010
Lucas 24,35-48
Inleiding
Lijfelijk onderricht van de Opgestane
Vertaling
Lucas 24, 35-48

35En ook zij vertelden van onderweg1 ,
en hoe hij door hen herkend was aan2 het breken van het brood.
36Terwijl zij daarover spraken,
stond hij zelf in hun midden,
en hij zegt3 tegen hen:
Vrede voor jullie!
37In verbijstering en vrees geraakt
meenden zij een geest te aanschouwen...
38En hij zei tegen hen:
Wat zijn jullie geschokt...!4
En waarom komen er van die overleggingen5 op in je hart?!
39Zie: mijn handen! En mijn voeten!
IK BEN6 het zelf!
Betast mij
en zie –
want een geest heeft geen vlees en botten,
en zoals jullie aanschouwen heb ik die wel.7
40En terwijl hij dat zei,
toonde hij hun de handen en de voeten...
41Toen ze het nog niet konden geloven8 , van blijdschap9 ,
en zich bleven verwonderen,
zei hij tegen hen:
Hebben jullie iets te eten hier?
42Zij gaven hem een stuk gebakken vis.
43En hij nam het
en at het voor hun ogen10 .
44Hij zei tegen hen:
Dit zijn mijn woorden11
die ik tot jullie gesproken heb
toen ik nog bij jullie was:
dat alles vervuld moet worden
wat geschreven staat
in het onderricht van Mozes, de profeten en psalmen –
over mij12 ...
45Toen opende hij hun verstand,
om de Schriften te begrijpen13 .
46En hij zei tegen hen:
Zo is het geschreven:
dat de gezalfde14 lijdt15
en opstaat uit doden16 op de derde dag,
47en dat op zijn naam bericht wordt aan alle volken:
omkeer, om los te komen van zonden.
Te beginnen bij Jeruzalem
48zijn jullie hiervan getuigen!17
Noten
1zo ook de Naardense Bijbel en Oosterhuis / v Heusden ‘het evangelie van Lukas’ (Skandalon, 2007)
2bewust sterker dan ‘in’ of ‘tijdens’; NBV: ‘door’
3opvallend dit praesens, ik versta het als een blijvende toezegging/oproep
4zo ook Hemelsoet/Monshouwer ‘Lukas. Lezen naar de gewoonte van Pasen’ (Boekencentrum, 1997); Naardense Bijbel ‘verward’, Willibrord ‘in de war’
5Oosterhuis / vHeusden ‘bedenkingen’
6roept een wereld aan associaties op...; zie o.a. Hemelsoet/Monshouwer
7naar Naardense Bijbel
8Hemelsoet/Monshouwer ‘Terwijl zij het nog niet vertrouwden’
9opvallend deze bijstelling, daarom laat ik die achteraan staan
10Willibrord ‘waar ze bij waren’
11laat NBV weg
12deze 2 woorden prikkelen, verwarren, doen ons zoeken – daarom laat ik ze weer bewust apart staan
13Oosterhuis / vHeusden ‘doorgronden’
14zie de aantekening van Jaap Goorhuis in zijn vertaling van 20 april 2007 op deze site
15idem: geen ‘moeten’, staat wel vlak hiervoor, als het ook over de gezalfde en lijden gaat (vs. 26); NBV zuigt ‘en sterven’ uit de duim
16is iets anders dan: ‘uit de dood’, zoals NBV vertaalt
17zo ook Hemelsoet/Monshouwer en Oosterhuis / vHeusden)
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Derde zondag van Pasen
Laatste wijziging 17 Apr 2010 08:33:37
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 24,13-35 [Evangelie] , Luc. 24,35-48 [Evangelie] , Luc. 24,13-35 [Evangelie] , Luc. 24,46-53 [Evangelie] , Luc. 24,35-48 [Evangelie] , Luc. 24,44-53 [Evangelie] Gezegend afscheid
Exegeses: Luc. 24,35-48 [Commentaar] Opgestaan naar de Schriften

Derde zondag van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 32,36-41 [OT]
Luc. 24,35-48 [Evangelie]
Ex. 17,1-7 [OT-alt]
Ex. 16,13-28 [Commentaar]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 604; Colofon